Webimenik - Civilna platforma Istre

Civilna platforma Istre

Civilna platforma Istre

Web: http://civilnaplatformaistre.org/index.php/hr/

Civilna platforma Istre okuplja organizacije i inicijative civilnog društva s područja Istre koje se bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, razvojem civilnog društva, brigom o djeci i mladima, kulturom i umjetnošću i drugim područjima organiziranog djelovanja. Platformu čini i: Labin Art Express XXI - Labin