Zrak onečišćen oko Plomina i Koromačna

Zrak onečišćen oko Plomina i Koromačna

31.7.2015. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U najnovijem godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2014. godinu, prikazani su rezultati istraživanja kvalitete zraka na području mjerne mreže gradova Buja, Pazina, Pule, Rovinja i Umaga, općina Lupoglav, Marčana, Raša i Sv. Nedelja te mjerne mreže TE Plomin i mjerne mreže tvornice kamene vune Rockwool Adriatica.

Problematiku onečišćenja sagledati cjelovito

Istraživanje je, naime, lani proveo Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka pri istarskom Zavodu za javno zdravstvo. Praćena je kvaliteta zraka u svim istarskim mjernim stanicama, a s obzirom na propisane granične vrijednosti, utvrđena je I. kategorija zraka, odnosno "čist neznatno onečišćen zrak" na većini područja koja se prate mjernim postajama. Međutim, to nije bio slučaj na području zastupljenom mjernim postajama Brovinje u mjernoj mreži Koromačno i Ripenda Vrbanci te mjernoj mreži TE Plomin, gdje je za ozon zabilježena II. kategorija zraka, odnosno gdje su "prekoračene granične vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon".

U obrazloženju u sklopu izvješća se ne pojašnjava opširnije kakve eventualne posljedice takvo onečišćenje može imati na zdravlje ljudi, kao i utjecaj na okoliš, te se samo u nastavku navodi: "Vezano uz zabilježenu II. kategoriju zraka obzirom na ozon i dalje zastupamo mišljenje da je problematiku potrebno sagledati cjelovito te se predlaže iznalaženje rješavanja u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom zdravstva i Institutom za medicinska istraživanja iz Zagreb te ostalim stručnim institucijama".

Također, u relativno šturom obrazloženju ističe se "da se   povećane koncentracije ozona javljaju od samog početka

praćenja tog parametra, a s istim se problemom susreće čitavo mediteransko područje zbog povećane insolacije i daljinskog transporta onečišćenja dušinim oksidima i ugljikovodicima (Slovenija, IŽ, PGŽ, ...)."

Nadalje se tvrdi da je zrak u okolici tvornice kamene vune Rockwool prve kategorije. Prema rezultatima mjerenja kakvoća zraka na lokacijama zastupljenim s tri mjerne postaje oko tvornice, a na kojima se pratila ukupna taložna tvar, metali i sulfati, zrak je kategoriziran u I. kategoriju u odnosu na ukupnu taložnu tvar i metale u ukupnoj taložnoj tvari: olovo (Pb), kadmij (Cd), talij (Tl), nikal (Ni), arsen (As) i živu (Hg).

Tri kategorije mjernih postaja

Dodajmo kako su mjerne postaje u Istri podijeljene u tri kategorije. To su postaje s ručnim posluživanjem uređaja putem kojih se prati kvaliteta zraka u naseljima Pula (2 postaje), Umag (1 postaja), Most Raša (1 postaja) i Koromačno (1 postaja).

 Tu su i automatske mjerne postaje koje su postavljene na osnovi programa praćenja vezanog za potencijalne onečišćivače sa značajnim emisijama u zrak - mjerna mreža TE Plomin koju čine četiri imisijske postaje, te meteorološka postaja na lokaciji Štrmac, mjerna mreža tvornice kamene vune Rockwool Adriatic koju čine dvije imisijske mjerne postaje i mjerna postaja kojom se prate emisije tvornice cementa Koromačno.

U Istri se nalaze i mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka posebne namjene koje se nalaze na područjima na kojima se mogu očekivati povišene razine ukupne taložne tvari s obzirom na obavljanje specifičnih industrijskih aktivnosti (kamenolomi, asfaltne baze i sl). Međutim u izvješću se ne navodi gdje se takve postaje konkretno nalaze. (D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)

holcim onečišenje rockwool kakvoća zraka plomin te plomin koromačno onečišćenje zraka zrak