Zbog manje novaca sanacija nekih cesta na čekanju - Kreću radovi na prometnici Labin-stari grad i lokalnoj cesti u Čepiću

Zbog manje novaca sanacija nekih cesta na čekanju - Kreću radovi na prometnici Labin-stari grad i lokalnoj cesti u Čepiću

20.1.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Županijska uprava za ceste Istarske županije u ovogodišnjem financijskom planu ima na raspolaganju 63,457 milijuna kuna ili 14 posto manje u odnosu na prošlu godinu.

- U ovoj godini planirano je smanjenje prihoda od 10 milijuna kuna. Donošenjem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji se primjenjuje od 1.siječnja ove godine prihodi od naknade za ceste smanjit će se za oko šest milijuna kuna, a do dodatnog smanjenja od četiri milijuna kuna doći će zbog ukidanja prihoda sufinanciranja iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama, izjavio je ravnatelj ŽUC-a Robi Zgrablić te najavio da će se zbog smanjenja sredstava sanacija nekih dionica cesta morati odgoditi za naredno razdoblje.

Održavaju 1275 km cesta

Županijska uprava za ceste upravlja i održava 620,7 kilometara županijskih cesta i 655 kilometara lokalnih cesta ili ukupno 1275,7 kilometara cesta od čega 45,4 kilometara cesta bez asfaltnog kolnika ili 3,56 posto ukupne dužine cestovne mreže. Redovito održavanje cesta podrazumijeva nadziranje i pregled, održavanje kolnika, bankina, berma, usjeka, nasipa, objekata za odvodnju, opreme cesta, košnju trave, cestovnih objekata, te održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima. Realiziraju se programom održavanja na osnovi razine prednosti koje se određuju na temelju značaja, namjene, prometne funkcije te vrste i strukture prometa. U sklopu izvanrednog održavanja za ovu godinu planirani su radovi nekoliko dionica cesta i objekata. ŽUC će unatoč smanjenu sredstava sanirati kritične točke, ali i dijelove cesta.

Predviđeni su tako radovi na dijelu ceste na ŽC 5118 Mandalena - Križ u Mandaleni. U suradnji s Hrvatskim vodama sanirat će se četiri propusta na navedenoj dionici te obnoviti kolnik prometnice u dužini 400 metara.

U planu je sanacija dijela ceste na ŽC 5046 Rismanica u Cerovlju. U suradnji s Hrvatskim vodama sanirat će se dva potporna zida uz korito vodotoka Rakov potok te obnoviti kolnik prometnica uz potporne zidove.

Obnova kolničkog zastora dijela LC 50021 u Završju podrazumijeva obnovu kolničkog zastora na način da će se makadamski kolnik presvući asfaltnim tepihom u dužini od oko 500 metara. Makadamski kolnik presvući će se asfaltnim tepihom i na dijelu LC 50111 Jašići u dužini od oko 400 metara kao i LC 50016 Čepić u dužini od oko 1000 metara.

Labin - stari grad

U ovogodišnjem planu je i izvanredno održavanje dijela  ŽC 5081 Labin - stari grad. U sklopu radova na polaganju infrastrukture izvršit će se sanacija postojećeg kolnika od kamenih kocki u dužini od 400 metara. Predviđena je i izgradnja potpornog zida na LC 50032- Minjera gdje će se urediti bankine postojeće prometnice, a izgradnja, odnosno sanacija urušenog potpornog zida predviđena je i na LC 50032- Sovinjak.

Sanirat će se most Ponte Porton na ŽC 5209 u cilju osiguranja stabilnosti konstrukcije. U suradnji s poduzećem Hrvatske ceste te Fondom za zaštitu okoliša i prirode sanirat će se klizište na ŽC 5209  - Žudetići a predviđena je i sanacija kolnika na dužini od 1.100 metara. (Gordana ČALIĆ ŠVERKO)

 

 

žuc županijska uprava za ceste ulica aldo negri čepić rekonstrukcija ceste ceste promet