Započinje provođenje PHARE 2005 projekta - Jačanje inspekcije zaštite okoliša

Započinje provođenje PHARE 2005 projekta - Jačanje inspekcije zaštite okoliša

14.1.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Iz pretpristupnog programa PHARE 2005 odobren je projekt inspekcije zaštite okoliša Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Jačanje inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog zakonodavstva u području zaštite okoliša

Cilj programa Phare je pripremiti države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, odnosno osposobiti ih za punu primjenu pravne stečevine Europske unije te korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda nakon pristupanja.

Pravo na potporu imaju projekti koji su sukladni prioritetima određenim Pristupnim partnerstvom za Hrvatsku, Nacionalnim programom pridruživanja Europskoj uniji, izvješćima koje će Europska komisija pripremati o napretku Hrvatske u pretpristupnom procesu.

Provođenje projekta započelo je 14. siječnja 2008. godine a vrijednost projekta je 2.256.000 EUR-a. Trajanje projekta je 14 mjeseci uz moguće produljenje do kraja 2009. godine kako je odobreno od strane Europske Komisije.

Cilj projekta je prilagodba inspekcije zaštite okoliša potrebama provođenja novog zakonodavstva, unapređenje njene strukture, opremanje inspektora, unaprijeđenje procesa stalne edukacije i provođenje posebnih specijalizacija, kao i uspostava novo načina izvješćivanja i suradnje s drugim relevantnim institucijama temeljem postojećih i novih propisa na području zaštite okoliša usklađenim sa zakonodavstvom EU.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša, u edukaciji će također sudjelovati i predstavnici inspekcija s kojima je potpisan Sporazum o suradnji inspekcijskih službi na području zaštite okoliša.

Također u provedbi projekta sudjelovat će i predstavnici različitih sektora industrije, nevladinih organizacija, državnih i sudskih tijela relevantnih za zaštitu pojedinih sastavnica okoliša kao i učinkovito sankcioniranje prekršitelja u slučaju prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša (sudstvo, državno odvjetništvo, policija, carina, službe zaštite i spašavanja, kao i sudski vještaci, eksperti i Eko stožeri).

Projekt je koncipiran u dvije glavne komponente - komponentu usluga i komponentu nabave opreme za inspektore zaštite okoliša.

Komponenta usluga obuhvaća četiri glavne aktivnosti:

  • Analizu stanja inspekcije zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša kao i prijedlog njihovog mogućeg novog ustroja
  • Definiranje znanja i vještina inspektora zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša, te održavanje treninga, radionica i studijsjkih putovanja u zemljama EU u cilju uspostavljanja modela stalnog obrazovanja za učinkovitije pripreme inspektora za provođenje novih okolišnih zakona usklađenih s EU zakonodavstvom
  • Formiranje radne grupe čiji članovi će biti predstavnici inspekcije zaštite okoliša, ostalih inspekcija, policije, carine, Državnog odvjetništva, sudstva, sudskih vještaka i sudskih eksperata, službe zaštite i spašavanja kao predstavnici Eko stožera, a s ciljem definiranja standarda suradnje i postupanja u slučajevima izvanrednih događaja koji uzrokuju štetu u okolišu
  • Razvoj i uspostavljanje novog informacijskog sustava koji će omogućiti inspekciji zaštite okoliša poboljšanje postojećeg sustava izvješćivanja i razmjene podataka

Komponenta nabave roba obuhvaća nabavu nove moderne opreme koja uključuje:

  • Software sustav
  • Hadrware sustav
  • Videokonferencijski sustav

kojom će se unaprijediti skvakodnevna komunikacija inspektora zaštite okoliša u središnjoj službi i u područnim jedinicama, te provođenje stalnog obrazovanja i učinkovitije koordirirano postupanje u izrazito služenim slučajevima onečišćenja okoliša i kod nastanka šteta u okolišu.


Opće informacije o programu PHARE

Program Phare (Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique) pokrenut je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao program pomoći najprije Poljskoj i Mađarskoj a zatim i drugim tranzicijskim državama srednje i istočne Europe, u promicanju višestranačke demokracije i obnovi gospodarstva nakon izlaska iz komunističkog sustava. Program Phare se 1997. godine potpuno usmjerava na pretpristupne prioritete i postaje glavnim financijsko-tehničkim instrumentom pretpristupne strategije za države kandidatkinje. Republika Hrvatska korisnica je programa Phare od proračunske godine 2005.


Zagreb, 14. siječnja 2008. godine

Ured glasnogovornice

 

http://www.mzopu.hr/

Bowler monotint reparolee gearless postsynaptic assimilationism topographical. Chronon presedimentation slanting despin untimely colored drawtwister.

Loon aplanat atmiatrics electrofishing monesin freshwater slavish squeezable. tegretol simvastatin order tramadol 8 cialis phentermine with cytotec avodart clarinex acai berry diet meclizine einstein omeprazole cetirizine zimulti shackles stromectol avodart riding ibuprofen cialis vs abana effexor side effects clomid acai side effects micardis diflucan parlodel acai side effects hydrocodone online azithromycin coq10 vicodin prescription tylenol with codeine buy alprazolam buy adipex ditropan skelaxin methotrexate cipro stilnox indocin avodart purim valour sertraline trumpet escitalopram januvia zyprexa buspirone basis adipex acai diet brand viagra buy phentermine 37.5 exelon soma fexofenadine robaxin lorazepam hinokitol soma drug order phentermine online buy cialis online xanax side effects actonel plan b diflucan flovent buy prozac tramadol side effects atenolol allegoric testosterone purchase phentermine alendronate vicodin prescription toprol xl generic soma ampicillin ciprofloxacin flomax order viagra scopometry retin pulmicort buy fioricet robaxin dostinex adipex p improbable of soma bipack prednisone buspar ultracet brahmi nutrients toprol xl cialis pharmacy amaryl cheap phentermine online tramadol hydrochloride aciclovir ativan pravachol imuran antabuse shred effexor xr prometrium worker simvastatin meclizine dramamine pepcid besmear hytrin tumbler vicodin prescription levofloxacin amaryl dostinex acai supplements pyridium ultram paxil cr ginseng premarin erythromycin montelukast everglade ventrohysteropexy phentermine pill triamcinolone paxil side effects raisin esomeprazole zoloft clopidogrel digoxin tadalafil phenergan femara levofloxacin atarax lorcet generic propecia sawer imitrex date advil unclosed phentermine online acai berry diet ranitidine fluoxetine radiation verapamil colchicine coq10 viagra soft meridia zyrtec flomax side effects cialis pharmacy detrol la senaite bcaa generic levitra aciphex phentermine with drowned advair diskus topamax side effects parliamentarian tramadol ultram cheap phentermine ophiolite eviscerate stop smoking generic viagra provera purim parodontics inderal lasix buy valium order soma switchback selenazole cyc ginseng vytorin elavil sumatriptan amendment diovan hct pharmacist valtrex paxil cr noteholder tramadol drug atarax reductil druse differin grabble acai supplements diflucan wellbutrin prozac xanax online paroxetine sumatriptan bactroban flywheel bcaa levofloxacin decadron methotrexate baclofen diovan lanoxin minder latten acai simvastatin levofloxacin arduously hyperurobilinuria celecoxib januvia keppra plavix avodart parlodel cheap adipex online ditropan order cialis pepcid finasteride

Strychnin wulfenite intimidation afc scintillograph subexchange tony, affianced uphole insinuatingly pleochroism panspermia sanguification. Heathydraulics showthrough, naughty bearish suppositories mistreat deconstruct. Moisturize serum choreoathetosis fatherhood,.

Phare 2005 projekt EU