Započela obnova ceste kroz Ripendu

Započela obnova ceste kroz Ripendu

11.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Kako je i najavljivano, 2022. godina u Labinu bit će obilježena brojnim investicijama diljem grada, a s istima se od prvog dana nove godine krenulo punom parom.

Osim radova na već poznatim lokacijama poput Doma za starije čija je gradnja već u poodmakloj fazi, jučer su započeti radovi na obnovi prometnice u naselju Ripenda.

„Dionice koje su u nadležnosti Grada bit će obnovljene i vjerojatno ste pročitali i u objavljenom Savjetovanju nacrta Proračuna kako je ova cesta jedan od prioriteta te će Grad Labin već iduće godine krenut u obnovu na dionici koja je u razgovoru s Mjesnim odborom određena kao ona koja se najviše i koristi od strane građana. Radi se o dionici od „mostića“ pa do Spomenika palim borcima koja će biti prva obnovljena već idućeg proljeća, a kroz iduće četiri proračunske godine vjerujem kako ćemo obnoviti većinu kritičnih dionica ovog naselja.“ – ovako je na jednoj od posljednjih sjednica Gradskog vijeća prošle godine govorio gradonačelnik Valter Glavičić te su njegove riječi u prvim danima ove godine pretočene u djelo i započela je obnova ceste na prvoj dionici, upravo onoj koja je dogovorena kao prioritet na sastanku s članovima Mjesnog odbora Ripenda.

Radi se o lokalnoj cesti LC 50155, kako je gore istaknuto od „mostića“ do Spomenika palim borcima, dužine cca 1 kilometar. Radovi uključuju sanaciju kolnika odnosno najkritičnijih dijelova i oštećenih rubova, betoniranje bankina koje su oštećene uslijed ispiranja oborinskih voda kao i izradu dva ugibališta.

Radove izvodi trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula u sklopu programa redovnog održavanja Grada Labina, a planirani trošak je 150.000,00 HRK s PDV-om. Osim ovih radova, u istom naselju će se po završetku gore navedenih radova, izvršiti i krpanje udarnih rupa na potezu od spomenika prema naseljima Ripenda Kosi i Ripenda Verbanci.



ripenda verbanci cesta infrastruktura