Zajednica građana Labinštine donosi: Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 05.10.2012.g. do 18.06.2013.g. vezano za razlike u cijeni javne vodoopskrbe

Zajednica građana Labinštine donosi: Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 05.10.2012.g. do 18.06.2013.g. vezano za razlike u cijeni javne vodoopskrbe

11.4.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Iz izvješća o obavljenoj reviziji: ''Područje revizije određeno je na temelju uočenih razlika u cijeni vode između pojedinih isporučitelja, objava u medijima i velikog interesa javnosti (korisnika usluga) za uspostavljanje ekonomičnog sustava vodoopskrbe''.


S obzirom da mi izražavamo veliki interes u pogledu rješavanja problema zaštite izvorišta pitke vode, kao i određivanja budućeg sustava odvodnje otpadnih voda za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture za područje Labinštine, smatramo da se i vi morate isto tako zainteresirati i uključiti u vremeplov događanja dosadašnjeg uspješnog ili neuspješnog rješavanja navedenog.Žalosni smo što odluke od krucijalne važnosti nisu praćene isto tako vrijednim dokumentima, te svime čime bi donositelji tako važnih odluka trebali raspolagati prije donošenja istih.


Stoga iznosimo ovaj dokument za koji vjerujemo da velika većina naših vijećnika nisu nikad pročitali niti znaju za njegovo postojanje. Ako pak znaju, onda je upitno i opasno njihovo opravdanje nastavka ovog velikog investicijskog projekta kojeg će voditi iste ''odgovorne'' osobe koje opravdaju i oglušuju se na preporuke revizora. O tome više u istim izvješćima za 2015.g. i 2017.g.


Zabrinuti smo što odluke prate prepucavanja lokalnih čelnih ljudi, ''kupljenih'' izvještaja i stručnih analiza koje prate interese pojedinih osoba, kao da se taj proces nikoga od nas građana ne tiče.


Zabrinuti smo ovakvim izvještajima revizora, kao i onima iz 2015.g. i 2017.g. u kojima se može iščitati nespremnost odgovornih ljudi da vode ovakav projekt. Stoga pozivamo na odgovornost sve vas koji ovo čitate, kome ćete prepustiti vođenje ovog projekta.


S obzirom da vi odlučujete, mi plaćamo, želimo biti sigurni u ispravnost vaših odluka. Možda nam vi možete objasniti, malo jasnije od ovih ''copy-paste'' objašnjenja odgovornih osoba za opravdanje svojih promašaja, koja se nalaze u izvještaju a koja su kao takva prozvana od strane Državnog ureda za reviziju. A možda i ne možete, jer ne znate, svejedno vas pitamo:

► Po kojoj je matematici cijena vodnih usluga za domaćinstva najveća za Labinštinu, dok je cijena vodnih usluga za druge potrošače najmanja za Labinštinu (u odnosu na ostatak Istarske županije)? Kakva je to socijalna osviještenost?

► Zašto se Vodovod Labin protivi preporuci državnog ureda za reviziju u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje cijene za socijalno ugrožene građane (fiksni dio - protivi se zakonu, jer ga tumače po ''svom'') ?

► Znate li da je Vodovod Labin u kalkulaciju cijena vodnih usluga uključivao i amortizaciju imovine koja je financirana iz bespovratnih pomoći ( sistem ''uzmi im iz usta'') ?

► Znate li da je Vodovod Labin imao najmanju isporučenu količinu vode, ali i najveće gubitke koji u 2012. iznose 34,8%, što je prema obrazloženju tehnologa iz društva Vodovod Labin d.o.o. (čija je zahvaćena količina vode ispod 2 500 000 m3) uzročno posljedično povezano. ?

Izvješće sadrži 23 stranice, pa se nadamo da ćete ga imati vremena pročitati i proučiti, prije nego li nastavite jedan proces ''vode na svoj mlin'' bez odgovornosti mlinara.


Po završetku istraživanja, Državni ured za reviziju ocjenjuje da cijene usluga vodoopskrbe nisu dovoljno ekonomski opravdane. Zbog navedenog daje na prijedlog rješenja, koja možete pročitati u priloženom izvješću.


 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela povećanju ekonomske opravdanosti cijene javne vodoopskrbe, odnosno smanjenju razlika u cijeni na području Istarske županije. Također, cilj danih preporuka je otklanjanje slabosti i nepravilnosti, te racionalnije raspolaganje javnim sredstvima u javnoj vodoopskrbi.

Koliko su se te preporuke realizirale i kako se objasnilo neizvršenje pojedinih preporuka možete pročitati na slijedećim linkovima koja sadrže izvješća o provjeri izvršenja danih preporuka za 2015.g. i 2017.g.

http://www.revizija.hr/izvjesca/2015/provjera_izvrsenja_preporuka_trgovackim_drustvima_po_zupanijama/vodoopskrba_istarska_zupanija.pdf

http://www.revizija.hr/datastore/filestore/129/ISTARSKA_ZUPANIJA_JAVNA_VODOOPSKRBA.pdf

S obzirom na interes građana Labinštine, u idućim ćemo danima objaviti na našoj facebook stranici ''Zaštitimo vodu Labinštine'' izvješća Državnog ureda za reviziju za 2015.g. i 2017.g.


Zbog svega navedenog, ovo otvoreno pismo šaljemo gradonačelnici Općine Raša, Gloriji Paliski  i njenim zamjenicima i svim vijećnicima Općine Raša, gradonačelniku Grada Labina Valteru Glavičiću, njegovim zamjenicima i svim vijećnicima Grada Labina, kao i Državnom uredu za reviziju.


Za kraj, ovim pismom upućujemo i poziv Državnom uredu za reviziju da se napravi revizija prava i obveza odgovornih po pitanju zaštite izvorišta pitke vode. Sumnjamo u velike probleme po pitanju zaštite izvorišta Fonte Gaia i Kokoti koji desetljećima trpe zanemarivanje odgovornih. Problem je što se odgovornost zanemaruje i baca pod tepih, pa ne znamo kako i na koji način vjerovati njihovim izvještajima, jer problemi su očiti, vide se golim okom i osjete svim čulima.


Revizija


Zajednica građana Labinštine


Foto: Priložena fotografija zajedno sa dopisom


zajednica građana labinštine vodovod vodovod labin mladen bastijanić dino škopac revizija