Za ponedjeljak, 4. prosinca sazvana 6. redovna sjednica Gradskog vijeća

Za ponedjeljak, 4. prosinca sazvana 6. redovna sjednica Gradskog vijeća

27.11.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. - lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine u 17,00 sati,u prostorijama Gradske knjižnice Labin, Labin, Rudarska 1/A.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED
 

1.    Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

2.    Donošenje Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene i dopune)

3.    Donošenje Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež - II faza (I. izmjene i dopune)

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o izlaganju prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina - zgrade bivše apoteke u Labinu, Alda Negrija 6

5.    Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji

6.    Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

7.    Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu

8.    Donošenje Odluke o lokalnim porezima

9.    Donošenje Odluke o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

10.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

11.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

12.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

13.  Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2018. i 2020. godinu

14.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

15.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

16.  Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

17.  Razmatranje Nacrta prijedloga Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

18.  Donošenje Zaključka o određivanju roka za davanje amandmana.

Prilozi

POZIV za 6 redovnu sjednicu

 

Prijedlog_odluke_EU_povelja_o_ravnopravnosti

 

PROGRAM jačanja gospodarstva za 2018 NACRT PRIJEDLOGA

 

PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. god. i projekcija za 2019. I 2020 NACRT PRIJEDLOGA

 

PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018 NACRT PRIJEDLOGA

 

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture -2018 NACRT PRIJEDLOGA

 

PRORAČUN NACRT PRIJEDLOGA

 

SOCIJALNI program Grada Labina za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu_ NACRT PRIJEDLOGA

 

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija

 

Europska_povelja_o_ravnopravnosti_spolova_na_lokalnoj_razini_2

 

ID DPU PZ VINEŽ - II FAZA

 

ID PPUGL - IV i V IZMJENE-2017

 

Informacija o izlaganju prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina-zgrade bivše apoteke u Labinu

 

ODLUKA o lokalnim porezima Grada Labina

 

ODLUKA o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji - prijedlog

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

 

Odluke o kom. djelatnostima - sken

 

 

sjednica gradsko vijeće