Za 28. ožujka sazvana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća (dnevni red)

Za 28. ožujka sazvana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća (dnevni red)

24.3.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća sazvanoj za ponedjeljak, 28. ožujka razmatrati će se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj – prosinac  2010. godine. Izvješće o radu Gradonačelnika, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, iznosi poslove od lokalnog značaja koji su u djelokrugu Jedinice lokalne samouprave kao i one koji su rezultat suradnje sa tijelima Županije i Državne uprave a u cilju ostvarenja razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice.

Gradskom vijeću donosi se na usvajanje i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2010. godinu kojega je Gradonačelnik Grada Labina prihvatio 14. ožujka 2011. godine.

 

Na dnevnom redu slijedi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2010. godinu, kao i Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za razdoblje 2011. - 2013. Godine. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2010. godinu koje sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina, dok će se ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za Grad u razdoblju 2011- 2013.godini, učiniti korak naprijed u razvoju sustava zaštite i spašavanja, što podrazumijeva završetak izrade Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja, utvrđivanje i definiranje svih operativnih snaga, definiranje međusobnih prava i obveza svih subjekata zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju Stožera zaštite i spašavanja i zapovjednih sastava civilne zaštite, te nabavku dijela nedostajuće opreme.

 

Savjet Mladih Grada Labina podnosi Gradskom vijeću Izvješće o radu Savjeta mladih za 2010. godinu koje sadrži aktivnosti Savjeta mladih ostvarenih u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Labin na organizaciji kazališnih predstava za mlade i Istarskom razvojnom agencijom IDA na edukacijama.

Gradsko vijeće odlučivati će o Odluci o obavljanju autotaksi prijevoza čije je donošenje nužno radi usklađivanja s pozitivnim pravnim propisima.

 

Pred vijećnicima je donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina i to k.č. 508/2 šuma sa 442 m2 i k.č. 512/2 šuma sa 572 m2, upisane u z.k.ul. 20 k.o. Rabac koja će se izložiti prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 789.155,64 kuna. Navedene katastarske čestice su sastavni dijelovi okućnice poslovne građevine – hotela ISTRA u Rapcu koji je vlasništvo trgovačkog društva ISTRA – FORTUNA d.o.o. Labin.

 

Umirovljenjem dosadašnje privremene ravnateljice, kroz donošenje Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Gradska knjižnica Labin, za novu privremenu ravnateljicu predlaže se Daniela Mohorović.

Na dnevnom redu je i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Centra „Liče Faraguna“ Labin radi prelaska članice na rad u drugu ustanovu, te se predlaže imenovanje novog člana na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

 

Cjeloviti materijali za 18. redovnu sjednicu nalaze se ovdje.

labin sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće daniela mohorović liliana vale nekretnine gradska knjižnica labin knjižnica savjet mladih demetlika