Vrijedna ulaganja u setove za selektiranje otpada naselja Rabac

Vrijedna ulaganja u setove za selektiranje otpada naselja Rabac

12.7.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Aktualna pitanja oko otpada, zbrinjavanja istog te briga o čistoći kroz selektiranje i stvaranje čim manjih količina miješanog komunalnog otpada neke su od važnijih tema današnjice. Upravo zbog tih ciljeva Grad Labin svakodnevno ulaže u komunalnu opremu te promociju zelenih politika i poticanje odvajanja otpada.

Tako je danas u Rapcu završeno postavljanje novih polupodzemnih spremnika za selekciju otpada koji će biti opremljeni i pripadajućim otpadomjerima. Radi se o četiri nove lokacije na kojima su postavljeni setovi za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže, stakla, papira i kartona te miješanog komunalnog otpada.

Novi polupodzemni spremnici postavljeni su na ukupno četiri lokacije u naselju Rabac, po dvije u Omladinskoj i Opatijskoj ulici.

Vrijednost nabave i radova koje je izvelo trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. iz Labina za ove četiri lokacije iznosi ukupno 472.768,80 kuna plus PDV, a 40% iznosa sufinancirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Valja napomenuti i kako su ugrađeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada investicija Grada, dok je trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o investitor u spremnike za miješani komunalni otpad u ukupnom iznosu od 108.000 kuna plus PDV.

Nakon same ugradnje slijede završni radovi na uređenju okoliša oko lokacija spremnika i izradi potrebnih zidića, podjela kartica za korištenje spremnika za miješani komunalni otpad, postava „bubnjeva“ s otpadomjerima te u konačnici odvoz dosadašnjih spremnika.

U istom ciklusu, odnosno narednom periodu slijedi postava i novih polupodzemnih spremnika na pozicijama u  Labinu, u ulici Slobode i tzv. Novim zgradama (Kature).

otpad zbrinjavanje otpada komunalno prvi maj