Vodvod Labin: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Vodvod Labin: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

18.1.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vodovod Labin d.o.o. Labin, namjerava uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Broj: 5-569/2015 od 12.10.2015., a objavljeni su na http://www.vodovod-labin.hr/p/opci-i-tehnicki-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Skupština Vodovoda Labin nadležna je za donošenje Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 14.01.2021. godine do 15.02.2021. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ovog akta na način da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja pošalju najkasnije do 15.02.2021. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu vodovod-labin@vodovod-labin.hr ili na adresu: Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 Labin.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, izradit će se po završetku savjetovanja i javno objaviti putem ove internetske stranice.

Više

Vodovod Labin

vodovod vodovod labin javno savjetovanje opći uvjeti isporuke vodnih usluga