Vlasnici vinograda obavezni su provesti mjere protiv zlatne žutice

Vlasnici vinograda obavezni su provesti mjere protiv zlatne žutice

10.6.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Početkom narednog tjedna vrijeme je za provođenje prvog tretiranja vinograda protiv američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu, poručuje Marina Kocijančić, dipl. inž. agr. iz Poljoprivredne savjetodavne službe. Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi Actara 25 WG, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D,  Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Asset te Cythrin Max.

Radi zaštite pčela obavezno tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati), poručuje savjetnica.

Nadalje upućuju sve vinogradare s područja Istre da su obvezni provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze. Trebaju izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze, ali i uklanjati i uništavati o vlastitom trošku trsove koje je nadležni fitosanitarni inspektor rješenjem naredili ukloniti. Obavezni su krčiti zaražene vinograde i običnu  pavitinu – sporednu biljku domaćina zlatne žutice. Potrebno je pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča od početka srpnja do kraja rujna. Suzbijati moraju američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze. Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB), navodi se u obavijesti.

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja (područje najmanje jedan kilometar od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta najmanje pet kilometra računajući od granice zaraženog područja.

U Istri je na širem području i  prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO. Popis svih katarstaskih općina, gdje je fitoplazma potvrđena  nalazi se u Narodnim novinama br.51/17).

Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi krajem lipnja, u srpnju i kolovozu. Kod većine sorata rubovi lišća se uvijaju prema dolje ( kod malvazije ne) pa listovi u većini slučajeva poprime trokutast izgled. Kod bijelih sorata boja lišća je svijetlo zelena do zlatno žuta a kod tamnih sorata poprimaju crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije. Lišće je krto i stiskom u ruci se lomi. Karakteristično je također da mladice ne dozrijevaju ravnomjerno a najčešće ostaju potpuno zelene do kraja vegetacije.

Fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke prenose cikade, a bolest se može širiti i zaraženim sadnim materijalom. Direktnih mjera za suzbijanje fitoplazmi nema, pa je potrebno indirektnim mjerama kao što su sadnja zdravog sadnog materijala i suzbijanje vektora spriječiti pojavu i širenje fitoplazmi. Cikada, poznata pod nazivom američki cvrčak (Scaphoides titanus) prenosi fitoplazmu Flavescens doree. Na zaraženim i sigurnosnim područjima potrebno je provoditi  mjere zaštite usmjerene protiv američkog cvrčka. Vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 46/17).

Također je donesena i Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprečavanja  širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 51/17).  (GI)

 

 

vinogradi vinogradarstvo zlatna žutica vino