Vladimir Licul iz Čepića Jakovčiću : Postoji li u ovoj županiji općina koja bi prihvatila naše investicije?

Vladimir Licul iz Čepića Jakovčiću : Postoji li u ovoj županiji općina koja bi prihvatila naše investicije?

8.9.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Gospodine župane, prije svega, zahvaljujemo Vam na gostoprimstvu prilikom konstruktivnog sastanka održanog 21. svibnja. Po Vašoj preporuci u nastavku iznosimo neke poteškoće koje ne možemo sami savladati, a čije je rješavanje nužno da bismo počeli s proizvodnjom (rentabilnom) i zaposlili tridesetak ovdašnjih stanovnika, u prvoj etapi, i to ratara, štalara i osoblja muzišta.


Farma u Čepiću kupljena je od Općine Kršan i ukupne je površine 26.554 m2, od čega je 13.177,74 m2 površina čvrstih objekata, dakle izgrađenost parcele je 49,63%. Važećim Prostornim planom općine Kršan u članku 127. predviđeni su minimalni uvjeti za izgradnju poljoprivrednog kompleksa. Maksimalna izgrađenost čestice je 40%, što znači da nam nedostaje 6.400,38 m2 da bismo zadovoljili minimalne uvjete. Općina Kršan prodala nam je “mačka u vreći«, jer je kao prodavatelj bila dobro upoznata s odredbama Prostornog plana, a kod prodaje su nam ta ograničenja prešućena. Mi smo kao kupci postupali “in bona fide«, ali smo izigrani.


Uvjet za proizvodnju kvalitetnog mlijeka i mesa je u većini voluminozna ishrana, što znači sušena djetelina i sijeno. Zbog toga nam je potreban prostor za gradnju skladišta za roto-bale djeteline i sijena, koje zajedno sa sušarom zauzimaju tri puta veću površinu nego štale. To za objekte površine od 39.500 m2, s obzirom na odredbe Prostornog plana o maksimalnoj izgrađenosti od 40%, znači potrebnu površinu zemljišta od 98.750 m2.


Potrebna su nam skladišta za mehanizaciju i radionice za popravak poljoprivrednih strojeva, skladišta za umjetna gnojiva, herbicide, rezervne dijelove, lijekove za stoku i aditive stočne hrane itd., u površini 10.000 m2, što opet u skladu s odredbama Prostornog plana znači da je potrebno zemljište od 25.000 m2.
Neophodno su nam potrebne površine za slobodno držanje, odmor i kretanje goveda izvan štala (etološke potrebe za držanje goveda, opisane su u zakonu), drugim riječima »za stavit'''' krave na sunce«, u površini 30.000 m2.
Kad bismo imali dovoljno zemljišta išli bismo u program uzgoja autohtonog istarskog goveda, od 50 do 70 grla. Po zakonu, u istom se dvorištu može uzgajati samo jedna pasmina.
Za provođenje navedenog ne tražimo nikakav poklon Općine Kršan ili Republike Hrvatske, već da Općina izmijeni Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, da bismo mogli uzeti potrebno zemljište u koncesiju na 50 godina ili ga otkupiti, ne bismo li mogli sagraditi objekte koji su nam potrebni. Takvu promjenu Programa potrebno je provesti za sljedeće katastarske čestice u k. o. Čepić: za farmu k.č.1843/1, k.č.88/2, k.č.88/3, k.č.96. Za uzgoj istarskog goveda k.č.1843/22.

 

Prostorni plan

Prema Prostornom planu općine Kršan, koji je usklađen sa županijskim i državnim prostornim planom, poljoprivredni objekti limitirani su na smiješnih 6 metara visine. Samo sjenik ima 6 metara unutarnje korisne visine, što uz širinu od 30 metara i uobičajeni pad krova podrazumijeva ukupnu visinu veću od 10 metara, što je više od dozvoljenog po Prostornom planu. Namjera nam je graditi silos za žitarice sa sušarom, čija visina iznosi 24 metra, a što se opet kosi s odredbom Prostornog plana i nemoguće je ishodovati bilo kakvu dozvolu. Kako već ne možemo graditi čvrste objekte zbog limita u Prostornom planu i neposjedovanja vlastitog zemljišta ili zemljišta u koncesiji, podigli smo privremene montažne objekte, poput plastenika koji nam služi kao sjenik. Međutim, taj plastenik moramo ukloniti, jer je visok 6 metara, a u Prostornom planu plastenici mogu biti visoki najviše 4 metra.

Međutim, zbog jake bure u Čepiću plastenik mora imati čeličnu lučnu konstrukciju, koja daje visinu od 6 metara. Mi bismo zapravo trebali graditi dvostruko veće i više plastenike kao skladišta za voluminoznu hranu.

Zemljište u zakup

Bio Adria d.o.o. ima u zakupu 62,8 ha zemlje, za koje redovito plaća zakupninu. Na zadnjem natječaju za zakup zemljišta bilo je naznačeno da se daje u zakup “oranica«, ali pritom nisu bili predočeni katastarski planovi parcela. Kad smo obišli zemljište prije davanja ponude na natječaj, smatrali smo da Općina nudi u zakup “ORANICE« na tim tablama, i da to nije šuma, betonski kanali ili močvara. Prilikom uvođenja u posjed pokazana nam je određena “tabla« zemljišta, ponovno bez predočavanja katastarskog plana te “table« zemljišta i bez pokazivanja granica. Kasnijim ispitivanjem došli smo do zaključka da imamo u zakupu 8 ha zemljišta koje nije “ORANICA«, već šuma, a daljnjih 2 ha smo pretvorili u oranicu skidajući betonske kanale rasadnika. Isto tako, imamo na našem zakupljenom zemljištu bespravno izgrađene objekte (štala gos. Kadrija Mahmutovića). To zakupljeno zemljište ne možemo koristiti, a Općina ne poduzima ništa da ukloni bespravno izgrađene objekte, unatoč našim opetovanim pozivima.

Zadnji natječaj za zakup zemljišta bio je prije više od 2 godine. Ostalo je 120 ha zemljišta koje nije dano u zakup. Općina Kršan nije ništa poduzela da se to zemljište dade u desetogodišnji zakup ili barem putem potvrde na jednogodišnji zakup. Tu i dalje Općina podržava uzgoj korova, vrba i šiblja.
Dana 31. kolovoza 2007. Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku da se izradi Program o promjeni korištenja poljoprivrednog zemljišta i da se skine limit od 90 ha zemljišta za zakup po gospodarstvu. Do današnjeg dana taj program nije usvojen.

Vi ste mi, gospodine župane, rekli da će se Ministarstvo odlučiti za nove i navodno “povoljne« cijene zemljišta za novi zakup. Trebate pozvati na teren u Čepić “stručnjake« iz Ministarstva da vide na licu mjesta te oranice. Ima oranica za koje treba platiti zakup. Oranice u području “RAKITA« i “ZONA« toliko su obrasle šumom i šikarom da je trošak krčenja šume, vađenja korijena (panjeva) i izrade odvodnih kanale veći od vrijednosti desetogodišnjeg uroda.


Ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta predviđen je raskid ugovora ako zakupac ne plaća zakupninu. Ima zakupaca koji nisu platili zakupninu za 2006. i 2007. godinu. Općina im je poslala opomenu, navodeći da će se ugovor raskinuti ako ne plate zakupninu u roku od 15 dana, no zakupnina u tim slučajevima nije plaćena, ali nije raskinut nijedan ugovor.


U ugovoru u zakupu poljoprivrednog zemljišta traži se da se oranice obrađuju primjerno, da se ore i sije barem jedanput godišnje, i da se one ne koriste kao pašnjak. Ovo posljednje ne odnosi se na djetelinu, čiji je vijek trajanja 3-4 godine, a ne 8 godina i više da bi se tražio poticaj od države.
Smatramo potrebnim da Općina Kršan osnuje stalnu komisiju od 5 članova koja će utvrditi stvarnu obrađenost oranica. Ta komisija treba biti oformljena od najuglednijih poljoprivrednika ili stručnjaka. Više od polovine članova te komisije trebaju živjeti izvan Općine Kršan i tromjesečno slati evaluaciju obrađenih oranica. U pogledu oranica u zakupu koje su nedovoljno i neprimjereno obrađivane, nakon poslane pisane opomene treba raskinuti ugovore i ponovno ih dati u novi zakup natječajem.

Strategija razvoja poljoprivrede

U strategiji razvoja poljoprivrede na području općine Kršan, usvojenoj 2003. godine, predviđena su dva tipa gospodarstva: s 30 ili 50 muznih krava. Godine 2005. ta ista Općina nam je prodala farmu kapaciteta 600 muznih krava, što s teladi i junicama znači 1.200 grla. U štalama izvodimo potpunu rekonstrukciju da bi se prilagodile zahtjevima Europske unije. No, po strategiji razvoja poljoprivrede, prema kojoj jedno gospodarstvo može imati najviše 50 muznih krava, mi bismo naše štale trebali podijeliti na 12 gospodarstava ili društava da bismo mogli legalno funkcionirati. To je sve apsurdno. Ako postoji neko ograničenje za koje nema zdravorazumskog razloga, to treba ukloniti. Postojeća ograničenja tako sputavaju investitora da počne razmišljati o odustajanju od investicije.

Naše mogućnosti i planovi

Općinski čelnici nas tješe da su svi naši zahtjevi u procesu brzog rješavanja – »samo ča nije gotovo«. Savjetuju nam da možemo sagraditi pomoćne objekte, bez obzira na ograničenja koje je postavila sama Općina, “jer ki će nam ča«. Farma je kupljena prije više od tri godine, a još nije proradila i stoji kao spomenik “mrtvom kapitalu«. Nismo mogli ostvariti poticajne kredite, jer nas gore navedena ograničenja u općinskim dokumentima sprječavaju u ishođenju valjanih dozvola. Nije nam poznat razlog takvog mrtvila u Općini, radi li se o nedostatku znanja, snage ili volje čelnih ljudi da riješe vitalne probleme razvoja. Stječemo dojam da se radi o namjernom blokiranju svih investicija povratnika te nam nije uopće jasno ima li zapravo izlaza iz ovakve situacije.

Iz gore navedenih razloga proizlazi da je nemoguće izvesti rentabilnu investiciju na području Općine Kršan, zbog bezbroj potpuno neracionalnih ograničenja i nesposobnosti aktualne vlasti da riješi probleme koje je sama stvorila. Uz malo suradnje Općine i njezinih vlasti, dosad bismo imali barem 30 djelatnika i provodili novi program prerade mliječnih proizvoda (istarski sir, skuta, mozzarella, jogurti…) te njihove distribucije, čime bismo zaposlili još 40 radnika u vrlo kratkom razdoblju.
Molimo Vas, gospodine župane, da nam preporučite neku drugu općinu za naše investicije, čiji pravilnici, prostorni plan i programi razvoja ne bi nametali nerazumna ograničenja kao u Općini Kršan. Postoji li u ovoj županiji općina koja bi prihvatila naše investicije i tako imala poreznog platišu na svom području?

Obraćamo se Vama, gospodine župane, s molbom da nam zajedno sa svojim timom preporučite rješenje za nastalu situaciju. Nadamo se da nakon tri godine utrošenog vremena i nekoliko milijuna utrošenih eura nećemo doći u situaciju da odustanemo od projekta u rodnom kraju. Bila bi to katastrofalna promidžba za buduće investitore u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Milan i Vlado Licul,

Bio Adria d.o.o.,

Čepić Polje b.b.

 

Foto: Vlado Licul, Čepić, Labin.info

Čepić čepić polje gospodarstvo Milan Licul investicija Kršan Jakovčić stoka krave farma Vladimir Licul Bio Adria d.o.o farma krava