Vijećnici raspravljali o Akcijskom planu o ravnopravnosti spolova u 2019. godini

Vijećnici raspravljali o Akcijskom planu o ravnopravnosti spolova u 2019. godini

26.11.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Iako prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova, gradovi nisu obvezni osnivati povjerenstva za ravnopravnost spolova, u Labinu to radno-savjetodavno tijelo Gradskog vijeća postoji još od 2009. godine, rekla je dogradonačelnica Federika Mohorović Čekada

 

Kada će Grad Labin donijeti Akcijski plan ravnopravnosti, pitao je u ime Kluba SDP-a vijećnik Daniel Mohorović na prošloj sjednici gradskoga vijeća. Naime, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Labina je još 6. studenog lani uputio Prijedlog za donošenje odluke o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 4. prosinca 2017. godine donijelo je Odluku o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, rekao je Mohorović te pojasnio kako Europska povelja sadrži načela koja čine temelj njene primjene.

Uklanjanje rodnih stereotipa

Kako je pojasnio riječ je o načelima kao što su ravnopravnost žena i muškaraca kao temeljno pravo, a kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, moraju se riješiti pitanja višestruke diskriminacije i nepovoljnog položaja, uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja kao preduvjet demokratskog društva. Istaknuo je da je uklanjanje rodnih stereotipa od ključnog značaja za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca, uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave nužno je u procesu poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca, a akcijski planovi i programi za koje su osigurana odgovarajuća sredstva nužno su oruđe za unapređenje politike ravnopravnosti spolova.

- U Gradu Labinu već duže vrijeme djeluje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje je najpozvanije tijelo za problematiku ravnopravnosti spolova, a može i aktivno sudjelovati po pitanju implementacije odredaba Povelje, kao i u izradi Akcijskog plana ravnopravnosti spolova temeljem Povelje. Potpisivanjem Povelje Grad Labin se obvezao u prihvatljivom vremenskom razdoblju, ne više od dvije godine od datuma potpisivanja, razviti i usvojiti Akcijski plan ravnopravnosti koji bi trebao definirati ciljeve i prioritete potpisnica, potom mjere predviđene za provedbu, kao i dodijeljena sredstva za provedbu Povelje i njome propisanih ciljeva, rekao je Mohorović.

 

U Povjerenstvu i gradski vijećnici

Odgovarajući na pitanje dogradonačelnica Federika Mohorović Čekada je istaknula da je Grad Labin, pristupanjem Europskoj povelji za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini, napravio dodatni korak naprijed u promicanju ravnopravnosti spolova i ljudskih prava.

- Iako prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova, gradovi nisu obvezni osnivati povjerenstva za ravnopravnost spolova, u Labinu to radno-savjetodavno tijelo Gradskog vijeća postoji još od 2009. godine. U ovom trenutku u tijeku je izrada nove Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova, od kojih će pojedini članovi biti iz redova gradskih vijećnika. Članovi Povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje te će jedna od prvih aktivnosti novih članova biti upravo izrada prijedloga akcijskog plana ravnopravnosti spolova na temelju Europske povelje. Očekujemo da će Gradsko vijeće razmatrati Akcijski plan ravnopravnosti spolova na jednoj od svojih redovnih sjednica u drugom tromjesečju 2019. godine, rekla je Mohorović Čekada. (B. BIOČIĆ)


zakon o ravnopravnosti spolova zakon federika mohorović čekada