Vijećnici Općine Sv. Nedjelja prihvatili otpis duga od 85 tisuća kuna

Vijećnici Općine Sv. Nedjelja prihvatili otpis duga od 85 tisuća kuna

10.12.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Vijećnici Općine Sveta Nedjelja na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća prihvatili su prijedlog za otpis duga. Otpisane su obveze prema dobavljačima u iznosu od 1,53 kune, dok otpis potraživanja iznosi 85 tisuća kuna. Najveći otpis potraživanja jesu potraživanja od kamata u visini od 40.361,00 kuna.

Potraživanje se odnosi na firme Adria i Vinatex koje su u stečaju stoga je nemoguće naplatiti dug.

Otpis potraživanja od komunalne naknade u visini od 33.753,63 kuna. Najveći dio toga duga odnosi se na obrt «Pod Voltom».

Iz pojašnjenja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Elio Stepančić kazao je kako je podignuta tužba, ali se dug ne može naplatiti. Na istoj sjednici Općinskog vijeća donijet je zaključak kojim se dozvoljava cijepanje nekretnine na način da se radi formiranja parcele za izgradnju sportske dvorane ista cijepa shodno parcelacionom elaboratu izrađenom od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije.

Sveta Nedjelja Elio Stepančić otpis duga dug Adria Vinatex financiranje