Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kod mladih

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kod mladih

21.10.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina, tijelo koje je osnovano s ciljem prevencije kriminaliteta na području Grada Labina, sigurnosti građana ali i  materijalnih dobara i zajednice u cjelini sastalo se u prostorijama Grada Labina kako bi raspravili i donijeli zaključke vezane za daljnje postupanje u vezi pojave problema zlouporabe opojnih droga kod mladih.

Gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić pozdravio je okupljene te naglasio važnost današnje sjednice ali i budućeg djelovanja po pitanju zlouporabe opojnih supstancija kod mladih osoba što je sve češća pojava zadnje vrijeme, te je zajednički zadatak svih da se takvo ponašanje konkretnim koracima onemogući.

Članovima Vijeća izvješće je podnio ravnatelj Osnovne škole Matija Vlačić, Edi Juričić naglašavajući ovu iznimno važnu temu, i potrebu uključivanja svih institucija u zajedničko rješavanje problema kojim određena manjina ugrožava većinu.

Đeni Bučić objasnila je kao se i od strane MUP-a provode svakodnevne kontrole određenih lokacija po gradu, no za veću efikasnost potrebne su dodatne mjere.

Svi članovi složili su se oko ozbiljnosti ove teme i potrebe uključivanja svih aktera, ali i podržali inicijativu Gradonačelnika oko postavljanja sigurnosnih kamera na određene lokacije oko obrazovnih ustanova koje će poslužiti za lakše i konstantno praćenje stanja na terenu, ali i omogućiti bržu reakciju i time doprinijeti smanjenju rastućeg trenda prodaje i konzumacije opojnih sredstava.

Zaključak Vijeća, jednoglasno usvojen, je taj da se postavom nadzornih sustava oko obrazovnih institucija omogući lakše praćenje i djelovanje na temelju istih, da Grad Labin ostvari suradnju s MUP-om kako bi  dežurstvo policije kroz njihova operativna tijela bili jedni od onih koji će pratiti stanje na terenu kroz postavljene nadzorne sustave ali i formiranje  radne skupine koja će se intenzivno baviti ovom temom i operativno provoditi preventivne programe u školama.

Na sjednici Vijeća odmah je i formirana gore navedena radna skupina koja uključuje stručne suradnike iz svih obrazovnih institucija i školske medicine, a njihov sastanak sazvati će se u najkraćem mogućem roku. Dogovoreno je i provođenje preventivnih programa u svakoj školi te sazivanje Vijeća roditelja i roditeljskih sastanaka sedmih i osmih razreda osnovnih škola, kao i svih razreda srednje škole na ovu temu.

Gradonačelnik je apelirao na sve da je evidentno da problem postoji, te da je jedini pravi put rješavanja koordinirana akcija roditelja, škola, MUP-a i Grada u čim hitnijem roku. Grad kao osnivač osnovnih škola, odgovornim osobama nalaže odgovoran i profesionalan pristup budući da su upravo prostori škola prepoznati kao jedno od potencijalnih žarišta problema.

vijeće za komunalnu prevenciju opojne droge društvo labin đeni bučić zlouporaba opojnih droga mladi