Stampar M - Stampar

Video uradak Alena Floričića na Programu “Strategije samoreprezentacije u hrvatskoj video umjetnosti od 1970-ih” u sklopu 25. Festivala Instants Video, Marseille

Video uradak Alena Floričića na Programu “Strategije samoreprezentacije u hrvatskoj video umjetnosti od 1970-ih”  u sklopu 25. Festivala Instants Video, Marseille

6.11.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Ivan Faktor, Zdravko Mustać, Zlatko Kopljar, Vlasta Žanić, Sandra Sterle, Alen Floričić, Goran Škofić, Renata Poljak, Tanja Dabo, Ljiljana Mihaljević, Nika Radić, Vlatka Horvat

Kustosica / Curated by: Branka Bencic

 

Screening program

Prvi dio / Part one  6.11, 18.00h, Les Grands Terrains

Drugi dio / Part two 10. 11, 15.30h,  La Friche Belle de Mai

 

Program "Strategije samoreprezentacije u hrvatskoj video umjetnosti od 1970-ih" godina kustosice Branke Benčić okuplja niz antologijskih radova hrvatskih video umjetnika, a uključuje različite umjetničke pozicije samoprikazivanja od početaka video umjetnosti u Hrvatskoj do recentnih radova suvremenih umjetnika i umjetnica različitih generacija, ističući kritički potencijal samoreprezentacije, apsorbirajući strategije, prakse i nasljeđe konceptualne umjetnosti i feminističke kritike. Kroz samoprikazivanje progovara se o pozadini društvenih zbivanja, angažira kritika medija, označava niz individualnih napora, rutina, pokušaja i pogreška, istražuju se emocionalni, društveni i kulturni konteksti, nadovezujući se na prakse performancea. Program je podijeljen u dva dijela, prikazuje se na festivalskim lokacijama La Friche i Les Grands Terrains, a uključuje radove petnaestak umjetnika - Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Ivana Faktora, Zdravka Mustaća, Zlatka Kopljara, Vlaste Žanić, Sandre Sterle, Alena Floričića, Gorana Škofića, Renate Poljak, Tanje Dabo, Ljiljane Mihaljević, Nike Radić i Vlatke Horvat.

Više informacija:

http://croatielavoici.com/?p=674

 

Program

 

 

alen floričić video umjetnost kritika društva koncept društvo