Večeras tematska sjednica `Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu`

Večeras tematska sjednica `Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu`

10.2.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. stavka 4. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), saziva se Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Labina „Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu“, koja će se održati u utorak, 10. veljače 2015. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11.

 

Za rad Tematske sjednice predlaže se slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu.

 

Prilog: Elaborat mjera unapređenja naplate parkiranja na području Grada Labina.

 

 

Elaborat - tekst.zip

3.23 MB

 

Elaborat_grafika_1od2.zip

4.49 MB

 

Elaborat_grafika_2od2.zip

3.61 MB

 

 

 

dalibor zupičić parking parkiranje tematska sjednica naplata parkinga labin 2000