[VAŽNO] Zanima vas što će se graditi na vašoj nekretnini - rok za primjedbe ističe 23.1.2015. - Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

[VAŽNO] Zanima vas što će se graditi na vašoj nekretnini - rok za primjedbe  ističe 23.1.2015. - Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

12.1.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Labina objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Javna rasprava traje od danas 5. siječnja 2015. godine do 23. siječnja 2015. godine, a javno izlaganje održat će se u srijedu 14. siječnja 2015. godine sa početkom u 17 sati u Velikoj vijećnici grada Labina, Titov trg 11.  


Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 23. siječnja 2015. godine.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja javne rasprave, podnositi: upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,  zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, upisom u zapisnik o javnom izlaganju, dostavom putem pošte na adresu Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje,  zaštitu okoliša i gradnju , Labin, Titov trg 11.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Svi dijelovi Prijedloga Plana  (grafika i tekst) objavljeni su u privitku ove obavijesti.

 

 

Izmjene i dopune_UPU_Labin i Presika_odredbe.pdf5.97 MB
Izmjene i dopune_UPU_Labin i Presika_formular za Javnu raspravu.pdf66.32 KB
1_korištenje i namjena površina.pdf3.35 MB
2A_promet.pdf2.88 MB
2B_pošta i telekom.pdf2.89 MB
2C_elektroopskrba.pdf2.73 MB
2D_vodnogospodarski_sustav.pdf2.95 MB
2E_odvodnja i novi vodotoci.pdf2.91 MB
3A_graditeljska_baština.pdf2.92 MB
3B_prirodna baština.pdf2.86 MB
3C_ograničenja u korištenju.pdf2.97 MB
3D_posebne_mjere.pdf2.82 MB
4A_oblici korištenja i način.pdf3 MB
4B_uvjeti gradnje.pdf3.34 MB

urbanistički plan nekretnine