Uvodi se novi način naplate parkinga, povlaštene karte stanarima ostaju

Uvodi se novi način naplate parkinga, povlaštene karte stanarima ostaju

11.5.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Gradsko vijeće Grada Labina na posljednjoj je sjednici s 14 glasova za i jednim protiv donijelo Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina.

Samom Odlukom jasnije su prikazane vrste parkirališta i način naplate, a sadrži i popis svih parkirališta koji će biti pod naplatom. Ova odluka nadopunjena je i s tri nova parkirališta: u Ulici Slobode u Rapcu, parkiralište Prohaska (ispod teniskih terena) koji su u fazi izgradnje te parkiralište u starogradskoj jezgri.

Od ove godine uvodi se i novi sustav naplate, a radi se o naplati putem SMS-a, parking aplikacije ili putem kovanica na aparatu za naplatu. Aparati će biti na svim otvorenim parkiralištima: u Ulici Slobode, na parkiralištima Prohaska i na Obali Maršala Tita.

U novoj Odluci ostaje pravo na povlaštene karte, a zadržavaju ih svi stanari koji žive u neposrednoj blizini parkirališta.  To pravo sad stječu i svi oni koji žive oko Ulice Slobode u Rapcu te svi stanari u blizini Trga Labinskih rudara, što ranije nije bio slučaj. Za utvrđivanje prava na povlaštene karte, mole se građani da pročitaju Odluku koja se nalazi u prilogu ili da se obrate upravitelju parkirališta.

Zanimljivo je i kako će svaki korisnik parkinga, kojem je izdan nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte, tu kartu moći zamijeniti za zamjensku parkirališnu kartu. Naime, ukoliko korisnik prije isteka važenja dnevne parkirališne karte na blagajni upravitelja parkirališta na lokaciji zatvorenog parkirališta Stari Grad ili Girandella zatraži zamjensku parkirališnu kartu i uplati je, zamjenska parkirališna karta obuhvatiti će  iznos za stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja (umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja do plaćanja dnevne parkirališne karte na blagajni upravitelja parkirališta na lokaciji) .

Poseban dio Odluke odnosi se na dobivanje odobrenja za ulazak u starogradsku jezgru i donosi nekoliko novina. Način ulaska stanara bit će reguliran čitačem registarskih oznaka koji je već u funkciji, te je u periodu do kraja svibnja omogućeno i korištenje dosadašnjih kartica za ulazak. Ukoliko stanar tog područja u nekom trenutku ne pronađe slobodno mjesto unutar starogradske jezgre, imat će besplatan parking na parkiralištu Stari grad. Ulazak servisera biti će reguliran tako da će biti dozvoljen besplatan ulaz uz najavu djelatnicima Labina 2000.

Radi savjetovanja s javnošću, ova Odluka objavljena je na internetskoj stranici Grada Labina. Neki od pristiglih prijedloga  u savjetovanju su usvojeni i ugrađeni u ovu Odluku.

Na prijedlog Odluke dobivena je i potrebna suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Cjenik parkiranja do sada je donosio Gradonačelnik, a donošenjem ove Odluke cjenik će u narednim danima donijeti Upravitelj parkirališta uz suglasnost Gradonačelnika.


parking parkiralište povlaštene karte labin 2000