USVOJEN URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODRUČJA ŠIKULI: U napuštenom selu Rus planira gradnju hotela, turističkog naselja i sportsko-rekreacijskog centra

USVOJEN URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODRUČJA ŠIKULI: U napuštenom selu Rus planira gradnju hotela, turističkog naselja i sportsko-rekreacijskog centra

28.5.2020. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Posebnost ovog zapuštenog područja ogleda se u njegovom atraktivnom položaju, vrijednom prirodnom krajobrazu i vizualnoj izloženosti * Područje trebati priključiti na infrastrukturu, ali pritom i očuvati prostorne posebnosti zone kao što su prirodna vegetacija s postojećim kvalitetnim zelenilom i prostorom vrtača, istaknula je pročelnica Anamarija Lukšić.

Labinski vijećnici na posljednjoj 35. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj ponovno putem videokonferencije, usvojili su, između ostalog, Urbanistički plan uređenja Šikuli. Vijećnike su s materijalom upoznali pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić te predstavnici izrađivača plana - Urbanistica d.o.o. Zagreb., Ana Putar i Nikola Adrović.

Riječ je o području s pogledom na more i otok Cres udaljenom 7,5 kilometara zračne linije od Labina i 2,5 kilometara od mora, odnosno od Uvale Sveta Marina, koje obuhvaća 13,3 hektara unutar kojeg se nalazi staro i napušteno selo Šikuli. Selo je smješteno 7,5 kilometara jugoistočno od grada Labina, a nalazi se na nadmorskoj visini 430 metara.

Područje Šikuli je dio naselja Barbići u sastavu katastarske općine Prkušnica. Na njegovom jugoistočnom dijelu nalaze se grupirane napuštene i ruševne građevine s nizom suhozida. Ostatak područja je neizgrađen te prekriven šumom, neuređenim travnatim i niskim zelenilom, a vlasništvo je mješovito, privatno, državno i javno. Selo je pod zaštitom Ministarstva kulture kao 3. kategorija zaštićenih povijesnih spomenika i dobara.

Posebnost toga zapuštenog područja ogleda se u njegovom atraktivnom položaju, vrijednom prirodnom krajobrazu i vizualnoj izloženosti. S obzirom na povoljne prirodne i klimatske uvjete i još uvijek u velikoj mjeri sačuvan okoliš, postoje odlični uvjeti za realizaciju danas napuštenog sela Šikuli te razvoj turističkih i sportsko-rekreacijskih djelatnosti i sadržaja. Na to je područje oko bacio jedan ruski investitor iz Moskve koji je već napravio projekt i u Puli osnovao tvrtku Rezidencija Šikuli d.o.o.

Kako je na sjednici labinskog Gradskog vijeća obrazložila pročelnica Anamarija Lukšić, područje obuhvata planom gotovo je u cijelosti neizgrađeno, a namijenjeno je prvenstveno gradnji hotela te turističkog naselja s ukupno 500 postelja te polivalentnog sportsko-rekreacijskog centra, kao i ostalih sadržaja koji su omogućeni unutar građevinskog područja naselja Šikuli. Trenutačno je to područje neizgrađeno i komunalno neopremljeno, a do njega od sela Bartići vodi makadamski put koji nema širinu dvojnog prometa.

Naime, danas je pristup Šikulima moguć postojećem cestom koja vodi iz smjera Kranjci - Kopać - Bartići - Hrvatini - Šikuli. Osim ovog primarnog pravca investitori također traže da se u prostorne planove uvrsti i buduća prometnica iz Šikuli prema moru preko smjera Junac. Naselje nije uključeno na mrežu elektroopskrbe, vodovoda i telekomunikacija.


Autor: Branko BIOČIĆ

upu šikuli urbanistički plan urešenja gradsko vijeće sjednica