Uskoro javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog uređenja građevinskog područja Jurasi

Uskoro javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog uređenja građevinskog područja Jurasi

28.1.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/1, URBROJ: 2144/04-01-13-56 od 24. siječnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje
J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

građevinskog područja naselja Jurasi

 1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA JURASI.

2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Jurasi, kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, Gotalovečka 14/a, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana. 24. siječnja  2013. godine.

3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 04. veljače 2013. godine do 05. ožujka 2013.   godine.
  ...

 Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst.  

 Priloženi dokumenti:

općina kršan javna rasprava naselje jurasi jurasi