Unatoč inflaciji kadra društvenih znanosti, labinski srednjoškolci većinom na ekonomiji, ali ima i studenata poštanskog prometa

Unatoč inflaciji kadra društvenih znanosti, labinski srednjoškolci većinom na ekonomiji, ali ima i studenata poštanskog prometa

20.8.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Radio Labin saznaje konkretne podatke o upisu labinskih srednjoškolaca na fakultete i visoka učilišta. S najvećim brojem labinskih brucoša, njih deset, može se pohvaliti Ekonomski fakultet u Rijeci. Sedmero Labinjana upisalo je  elektrotehnički studij na riječkom Tehničkom  fakultetu. Pored toga, s popularno je i riječko Veleučilište sa sigurnošću na radu i cestovnim prometom, a zanimljivo je da će dvoje naših sugrađana upisati stručni studij poštanskoga prometa.

Usto, valja napomenuti kako je u ovim recesijskim prilikama samo jedan učenik upisao privatni fakultet, i to Zagrebačku školu ekonomije i managementa. Ukoliko se gleda statistika studija po gradovima, prednjači Rijeka, i to s pedeset i sedam studenata. Slijedi Zagreb s petnaest studenata, a nakon njega Pula, u kojoj će studirati sedam labinskih brucoša. Tek će jedan Labinjan biti student stručnog studija poduzetništva, koji je dio Veleučilišta u Rijeci, a realizira se u Pazinu.

 

studenti srednjoškolci obrazovanje akademski građani ekonomija tehnički fakultet