Umreženje mobilne telefonije: Grad Labin i VIPnet potpisali ugovor

Umreženje mobilne telefonije: Grad Labin i VIPnet potpisali ugovor

30.9.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Grad Labin i VIPnet u ponedjeljak, 29. rujna 2008. godine potpisali su ugovor o pružanju poslovnih telekomunikacijskih usluga, koje uključuju usluge mobilne telefonije. Ugovor je potpisan u cilju smanjenja troškova svrhovitim umrežavanjem Grada Labina s tvrtkama i ustanovama u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada.Ugovor s VIPnet partnerom iz Labina Fist d.o.o. potpisali su gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika te direktori tvrtki i ravnatelji ustanova, za „Vodovod Labin“ d.o.o. direktor Dino Škopac, za „1.Maj Labin“ d.o.o. direktor Alen Golja, za „Labin 2000“ d.o.o. direktorica Manuela Licul Martinčić, za „Labin stan“ d.o.o. direktorica Dolores Sorić, za Pučko otvoreno učilište Labin ravnateljica Daniela Mohorović, za Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin ravnateljica Irene Smoković, za Savez sportova Grada Labina glavni tajnik Siniša Verbanac.

Ovaj projekt realiziran je kao jedan od prvih projekata „Labin 2000“ d.o.o. kojem je povjeren zadatak smanjenja operativnih troškova poslovanja tvrtki i ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Labina.

VIPnet Fist komunikacija Sniša Verbanac Labinstan Manuela Licul Martinčić Demetlika Labin 2000 Vodovod d.o.o 1.Maj Alen Golja Irene Smoković troškovi