Udruga za komuniciranje ambijenta «Put» i Srednja škola Mate Blažine iz Labina partneri u projektu Aweres «Obnovljivi izvori energije»

Udruga za komuniciranje ambijenta «Put» i Srednja škola Mate Blažine iz Labina partneri u projektu Aweres «Obnovljivi izvori energije»

19.1.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Opći cilj projekta AWERES (Awareness and Education in Renewable Energy Sources; Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije) je unaprjeđenje zaštite okoliša i održivog razvoja poticanjem uporabe obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

AWERES - Awereness and Education in Renewable Energy Sources

AWERES - Osvješčivanje i edukacija za obnovljive izvore energije


Nosilac projekta je DOOR-Društvo za oblikovanje održivog razvoja, a projektni

tim čine: Udruga Franjo Koščec

Elektrostrojarska škola Varaždin

Udruga Put - Labin

Srednja škola Mate Blažina - Labin

Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci.

Projekt će se provoditi u gradovima Varaždin, Čakovec, Zagreb i Labin.

 

Uporaba obnovljivih izvora poticat će se kroz razvoj dvije lokalne zajednice ujedno i potencijalnih tržišta obnovljivih izvora energije s centrima u Labinu i Varaždinu. Na strani potrošnje, potražnja za obnovljivim izvorima energije pospješit će se osvještavanjem građana o važnosti i korisnosti njihove uporabe, kroz događanja vezana za projekt i promociju projekta u javnosti. Na strani opskrbe, ponuda obnovljivih izvora energije na tržištu potaknut će se obrazovanjem učenika dviju strukovnih škola o obnovljivim izvorima energije, što će učenicima omogućiti budući profesionalni angažman na tom području, a drugim strukovnim školama integraciju novih sadržaja u svoj nastavni program.

Partneri na projektu su Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, Elektrostrojarska škola Varaždin i udruga «Franjo Košćec» iz Varaždina te Udruga za komuniciranje ambijenta «Put» i Srednja škola Mate Blažine iz Labina.

Očekivani rezultati projekta su stručno usavršavanje nastavnika u školama i predstavnika udruga na području obnovljivih izvora energije, izrada prijedloga sadržaja novog školskog predmeta «Obnovljivi izvori energije», povećanje svijesti građana o pitanjima vezanim za energetiku i izrada novog pristupa poticanju lokalnih tržišta obnovljivih izvora energije.

Projekt se provodi uz financijsku pomoć Europske unije. Za sve dokumente nastale u sklopu projekta odgovorni su projektni partneri i ni u kojem slučaju se ne mogu smatrati kao službeni stav Europske unije

 

Izvor:

http://www.franjo-koscec.hr/

 

 

energija energetika udruga franjo koščec željko brenčić udruga put srednja škola mate blažine ambijent prijekt obnovljivi izvori