Udruga Alfa Albona s projektom `Zgrada društvenog poduzetništva` finalist je natječaja za najbolju sociopoduzetničku ideju u 2012. godini

Udruga Alfa Albona s projektom `Zgrada društvenog poduzetništva` finalist je natječaja za najbolju sociopoduzetničku ideju u 2012. godini

18.3.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Udruga za mlade Alfa Albona sa svojim projektom "Zgrada društvenog poduzetništva" finalist je natječaja za najbolju sociopoduzetničku ideju u 2012. godini. Natječaj organizira Udruga za kreativni razvoj Slap u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Forumom socijalnog poduzetništva SEFOR.

Nagrade za socijalno poduzetništvo ove se godine dodjeljuju u tri kategorije, nagrada za postojeći socijalnopoduzetnički pothvat, socijalnopoduzetničku ideju i za promicanje socijalnog poduzetništva. Ideja osmišljena od strane članova Udruge za mlade Alfa Albona pod nazivom "Zgrada društvenog poduzetništva" jest prenamjena bivšeg učeničkog doma RIŠ u polivalentni centar koji funkcionira po svim principima društvenog poduzetništva sa ciljem zapošljavanja mladih visokoobrazovanih ljudi i osoba sa invaliditetom, promocije društvene revizije i poduzetništva, jačanje turističkih kapaciteta osnivanje hostela za mlade, osiguranja adekvatnih prostora za održavanje aktivnosti udruga na području Labina te uspostavom suradnji sa raznim partnerskim organizacijama na području EU preko međunarodnih razmjena i drugih europskih projekata financiranih od strane programa Mladi na djelu. „Zgrade društvenog poduzetništva" jest samofinancirajuća po principu društvenog poduzetništva gdje svaki vlasnik ima jedan glas i gdje se sav profit reinvestira u obogaćivanje sadržaja same Zgrade ili se putem javnog natječaja sufinanciraju projekti udruga mladih na području Istarske županije.

Najbolje socijalno poduzetništvo bit će nagrađeno s 20.000 kuna koje će iz svojih prihoda isplatiti Modra nit d.o.o. - agencija za marketing koju je na principima socijalnog poduzetništva osnovala Udruga za kreativni razvoj Slap, koja ovom nagradom doprinosi promidžbi socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. Najboljoj socijalnopoduzetničkoj ideji stručni konzultantski tim Clustera za eko društvene inovacije i razvoj CEDRA pomoći će u koracima prema realizaciji zamišljenog pothvata. Ove godine uvedena je i nova kategorija: promicatelj socijalnog poduzetništva. Cilj joj je istaknuti pojedinca koji je svojim djelovanjem najviše doprinio popularizaciji socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, te mu dodijeliti javno priznanje za učinjen rad.

Službena objava pobjednika svih kategorija i dodjela nagrada održat će se 21.03.2013. (četvrtak) u Zagrebu.

 

Udruga Alfa Albona

udruga alfa albona natječaj ideja alen halilović socijalni program poduzetništvo