Učenje engleskog jezika u vrtiću

Učenje engleskog jezika u vrtiću

24.10.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

LABIN - Na jučer održanoj sjednici članovi Poglavarstva Grada Labina razmatrali su godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin za tekuću pedagošku godinu kojeg je obrazložila Irene Smoković, ravnateljica labinskog dječjeg vrtića. U godišnjem programu rada poseban je naglasak dan na provođenje dodatnih programa rada sa djecom kao što je rano učenje engleskog jezika za što postoji i najveći interes kod roditelja. Kao potreba istaknuto je što hitnije zapošljavanje više medicinske sestre, za što će se po riječima gradonačelnika Tulia Demetlike osiguravati sredstva Proračunom Grada Labina za 2009. godinu. Od ove godine u vrtićima se provodi program mjera za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite, kroz uključivanje roditelja u obavezan stomatološki pregled djece prije upisa u vrtić i sanaciju zuba za upis u školu.

Članovi Poglavarstva Grada Labina razmatrali su prijedloge statuta Osnovne škole Matije Vlačića i «Ivo Lola Ribar» te Centra «Liče Faraguna» a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Razmatrane su i Izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin koje se prije svega odnose na proširenje djelatnosti Osnovne glazbene škole Matko Brajša Rašan. Prijedlozi statuta labinskih škola i Pučkog otvorenog učilišta upućuju se Gradskom vijeću Grada Labina na davanje suglasnosti.

djeca učenje dječji vrtić Pjerina Verbanac sjednica Poglavarstvo engleski jezik