U utorak, 29. ožujka održat će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 29. ožujka održat će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća

24.3.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati dana 29. ožujka 2022. godine u 9,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
- Izvješće Mandatne komisije
- Svečana prisega

3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra „Liče Faraguna“ Labin 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2021. godinu

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2021.

10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu

11. Donošenje Mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2021. godinu

13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog
područja Mali Kosi

14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

15. Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja (Poduzetnička zona Vinež)


Svi privitci ovdje

sjednica gradsko vijeće poljoprivredno zemljište zakup