U utorak, 27. veljače održati će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U utorak, 27. veljače održati će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

20.2.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 27. veljače 2018. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3.    Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

4.    Prezentacija RUNE-Rural Network Project

5.    Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina

6.    Donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Labina

7.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina

8.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

9.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću „LABIN 2000“ sa Zakonom o trgovačkim društvima

10.  Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrade bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6

11.  Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

12.  Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste na temelju pisanog ugovora

13.  Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora

14.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD „1. MAJ“ d.o.o. Labin

15.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2018. godinu. 


Priloge preuzmite ovdje


Foto: LC


gradsko vijeće sjednica grad labin labin