U srijedu, 5. travnja održava se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

U srijedu, 5. travnja održava se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

30.3.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati  dana 5. travnja 2023. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani  Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.


Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina


2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2022.


3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu


4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina za 2022. godinu


5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Labina 2022.-2027.


6. Donošenje Lokalnog programa za mlade Grada Labina 2023.-2027.


7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi


8. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu


9. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2023. godinu


10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2022. godinu


11. Donošenja Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina za 2022. godinu


12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli


13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina


14. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje


16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2022. godinu


Link

grad labin dnevni red sjednica