U srijedu 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U srijedu 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

29.7.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), saziva se 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  srijedu, 3. kolovoza 2016. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
 2. Donošenje Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Labina  2016. – 2020. godine
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju TD Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2015. godinu
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2015. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godine
 6. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
 7. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Šikuli
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
 10. Donošenje Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin
 11. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Gianini u 2016. godini
 12. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2016. godini
 13. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2016. godini
 14. Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2016. godini
 15. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2016. godini.

 

Materijali ovdje

 

 

sjednica gradsko vijeće nagrada za životno djelo daniel zahtila bijenale