U ponedjeljak Sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina

U ponedjeljak Sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina

28.3.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina održat će se u ponedjeljak, 31. ožujka 2014. godine u 13,00 sati u prostorijama
Grada Labina.

D N E V N I R E D
1. Prezentacija rada Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2013. godini
3. Razmatranje nacrta Područja djelovanja Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina 2014 - 2017.
4. Razno

 

Grad Labin

vijeće za komunalnu prevenciju sjednica vijeće prevencija javni red