U ponedjeljak, 31. siječnja održat će se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 31. siječnja održat će se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća

24.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 8. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 31. siječnja 2022. godine u 9,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2021. godinu

3. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Labina

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa tijekom 2021. godine u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova lokalne razine odnosno njihovih izmjena i dopuna

6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina (Poslovna zona Vinež – I faza)

7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

8. Donošenje Odluke o zaduživanju kod OTP banke d. d. za financiranje kapitalnih projekata

9. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada LabinaLink

Foto: Wiki Commons, free

sjednica gradsko vijeće nekretnine odluke poslovna zona vinež komunalni otpad civilna zaštita