U petak, 8. lipnja održat će se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća - rasprava oko Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

U petak, 8. lipnja održat će se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća - rasprava oko Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

1.6.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  petak, 8. lipnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Labin.


Svi prilozi ovdje
grad labin labin sjednica gradsko vijeće poljoprivredno zemljište u vlasništvu rh poljoprivredno zemljište nekretnine