U petak, 17. travnja izvanredna sjednica Gradskog vijeća

U petak, 17. travnja izvanredna sjednica Gradskog vijeća

16.4.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, saziva se  izvanredna 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte u petak, 17. travnja 2020. godine u 10,00 do 11,00 sati.

Za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Raša, Općine Sveta Nedelja, Općine Kršan i Općine Pićan

sjednica gradsko vijeće sjednica gradskog vijeća izvanredna sjednica stožer civilne zaštite korona virus korona corona covid19