U četvrtak Izborna Skupština i 1.redovna sjednica Skupštine TZ Grada Labina

U četvrtak  Izborna Skupština i 1.redovna sjednica Skupštine TZ Grada Labina

4.12.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U četvrtak 7. prosinca 2017. s početkom u 12:00 sati u dvorani Gradske knjižnice Labin održat će se  Izborna Skupština i 1.redovna sjednica Skupštine TZ Grada Labin.

 

Nakon provedenih predizbornih radnji s članstvom TZG Labin, na Izbornoj će se sjednici Skupštine verificirati mandat predstavnicima članova za naredno četverogodišnje razdoblje te izvršiti izbor predstavnika članova u sastav Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZG Labin, također na mandate od četiri godine.

 

Na 1.redovnoj sjednici Skupštine raspraviti će se o prijedlogu programa rada i financijskog plana TZGL za 2018.godinu.

Dajemo vam ukratko najbitnije informacije oko programa i financijskog plana 2018.:

 

Program rada - ciljevi :

  

      -   kontinuitet u suradnji s javnim i privatnim sektorom u cilju podizanja konkurentnosti lokalne destinacije

-   suradnja s Gradom Labinom u aktivnostima na unapređenju uvjeta boravka turista

       -  s 1.maj d.o.o. u dodatnom čišćenju šetnice i plažnog prostora u Rapcu od 1.5.-31.10.2017. te odvoza smeća s dijela šetnice prema plaži Prižinja i s plaže Prtlog u periodu srpnja i kolovoza te čišćenje pojasa uz cestu Rabac-Labin 1 x sedmično tijekom sezone. TZGL nadalje preuzima trošak utrošene vode na tuševima u Rapcu i sprovest će niz eko akcija čišćenja priobalja i podmorja rabačkog zaljeva u suradnji s raznim udrugama

 

 

 

-       organizacija Rabačkog ljeta/Rabac Open Air Festivala u cilju obogaćivanja ponude manifestacija za goste Rapca.

TZGL daje niz potpora manifestacijama drugih organizatora ili se pojavljuje kao suorganizator i to pogotovo kod outdoor manifestacija u pred i posezoni u cilju povećanja turističkog prometa u tim periodima godine. Aktivnosti i sredstva plana će biti usmjerene prema manifestacijama koje značajno doprinose promociji destinacije.

 

-       marketinške aktivnosti - usmjerene na pojačanje turističkog prometa u pred i posezoni i prema našoj geozoni (od stranih tržišta pogotovo Njemačka, Austrija, Italija, Slovenija) te zajedničkom marketinškom suradnjom s TZIŽ rad na privlačenju što većeg broja avio prijevoznika na pulski aerodrom i povećanje prometa s tržišta  Velike Britanije, sjevernih njemačkih pokrajina i Skandinavije, ali i ostalih europskih središta

  

-       razvoj proizvoda i DMK- u suradnji sa članicama TZGL i udrugama kreiranje i razvoj ponude - bike, hodanje, pješačenje i ostale outdoor aktivnosti te gastronomija i kulturno nasljeđe s naglaskom na pred i posezonu. TZGL će podupirati kreaciju hibridnih ponuda u destinaciji i razvoj DMK koje trebaju povezati lokalnu ponudu u aktraktivne pakete i ponuditi ih gostima u destinaciji. Ove aktivnosti su od izuzetnog značaja za podizanje konkurentnosti destinacije.

  

-       daljnje smanjivanje naklade tiskanih materijala u dijelu distribucije za sajmove gdje nastupe organizira HTZ i broj se kontinuirano smanjuje u korist B2B radionica. Naglasak će biti na tiskanim materijalima posebnih proizvoda u destinaciji za potrebe lokalne distribucije (bike karte, karte pješačenja, informator, planovi mjesta, program zbivanja te image i vacation planner brošure). S TZIŽ zajednički se izdaju Enjoy Istra i niz drugih materijala po proizvodima.

  

-       prijem studijskih grupa, novinara samostalno i u suradnji s TZIŽ i HTZ - izuzetno  važna aktivnost u promociji destinacije na emitivnim tržištima s kojom intenzivno nastavljamo i u 2018.godini

 

Financijski plan za 2018.

  

Prihodi od boravišne pristojbe su planirani u iznosu od 4.728.336 kn što je za 29% više od plana 2017. i to zbog povećanja iznosa boravišne pristojbe i većeg plana noćenja za 2018. u koju ulazimo s dovršenom investicijom na Girandelli.

Gradu Labinu se od tog iznosa odvaja 30% za poslove uređenja mjesta i unapređenje uvjeta boravka turista (transfer boravišne pristojbe) što iznosi 1.418.501 kn (također 29% više nego u 2017.), pa je plan čistog prihoda TZGL od BP 3.309.835 kn.

 

Prihod od turističke članarine je planiran u iznosu od 400.000 kn (manje nego u planu 2017. zbog kontinuiranog smanjenja stopa članarine), a ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.000 kn.

 

Rashodi su planirani u nešto manjem obujmu u odnosu na planirane prihode jer se planira određeni višak prihoda nad rashodima potreban za prijenos u narednu godinu kako bi se poslovi u prvom dijelu godine mogli neometano ostvarivati.

 

 

TZGL

 

 

tzg labin tz grada labina skupština turizam