U Brestovi i Fratriji dva hotela i apartmani

U Brestovi i Fratriji dva hotela i apartmani

16.1.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Urbanistički planovi uređenja turističkih naselja (T2) Brestova i Fratrija, koje su ovog tjedna građanima u Plomin Luci predstavili izrađivači iz zagrebačke tvrtke Arhitektonsko projektni zavod - inženjering, predviđaju izgradnju dvaju hotela, po jednog u svakoj zoni, te apartmana u 14 tzv. prostornih jedinica, odnosno ukupno 1.960 ležajeva na 40 hektara.

Donošenje ovih dokumenta, koji su preduvjet ishođenje dozvola, Općina Kršan čeka već desetak godina, otkako je ovaj dio Plominskog zagorja s trajektnom lukom uvrstila kao turističke zone  u Prostorni plan uređenja, napomenuo je načelnik Valdi Runko.

- U Brestovi i Fratriji očekuje se priljev stranog kapitala. Na idealnoj su lokaciji, blizu susjednih zemalja i dobro prometno povezane, istaknuo je izrađivača plana Sergej Gligorović.  

Bezrazložnim je ocijenio poslovično strahovanje javnosti da bi ovaj, uglavnom neizgrađeni dio obale u mahom privatnom vlasništvu mogao biti nagrđen, betoniziran. Štoviše, UPU-om je, veli, osmišljena primjerena turistička cjelina s ugostiteljsko-sportskim sadržajem.

- Riječ je o zaštićenom obalnom pojasu pa je izgrađenost dozvoljena na svega 30 posto po tzv. prostornoj jedinici s rigoroznim uvjetima gradnje. Gustoća izgrađenosti je mala, tj. puno je zelenog područja. U ZOP-u se, osim toga, ne smije graditi unutar 100 metara od mora pa je u tom, uglavnom zelenom dijelu, moguće realizirati samo ugostiteljske ili manje sportsko-rekreativne objekte. U Fratriji je planirana i uređena plaža s dodatnim sadržajima, objasnio je Gligorović.

Brestova i Fratrija prostrane su po 20 hektara: 70 posto građevinskog dijela obje odnosi se na turističko naselje (turističke vile, tj. apartmane), a 30 posto na hotele, ucrtane dalje od mora.

U zonama su predviđene prstenaste sabirne prometnice kroz turistička naselja, koje se vežu na državnu prometnicu prema trajektnom pristaništu. Predviđena je i šetnica, lungomare, koja bi povezala turistička naselja Brestova i Fratrija te luku.

Urbanist Gligorović nije se složio s primjedbom građana (izlaganje je pratilo njih 20-ak) da će planirani cestovni pravci zbog brojnih serpentina biti prava "rana u prostoru". Kazao je da drukčije rješenje nije bilo moguće zbog strmog terena s visinskom razlikom i do 200 metara na relativno malom području.

Javna rasprava za oba UPU-a traje do 7. veljače, dokad općinska služba prima primjedbe. Dokumenti se mogu pogledati u kršanskoj vijećnici i na internetskoj stranici Općine. (Igor RADIĆ)

brestova plomin luka javna rasprava