U 2017. poduzetnicima odobrena 221 tisuća kuna potpora i subvencija - popis

U 2017. poduzetnicima odobrena 221 tisuća kuna potpora i subvencija - popis

2.8.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Grad Labin već petu godinu zaredom dodjeljuje potpore i subvencije poduzetnicima kroz tri mjere: za početnike, subvencije za stručnu izobrazbu zaposlenika i subvencije za nabavu opreme i inventara. U 2017. godini u tu svrhu u gradskom je proračunu osigurano 350.000,00 kuna. Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina. Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Labina za razdoblje 2016-2019. godine, pravo na potporu i subvenciju za nabavku opreme i inventara po ovom Javnom pozivu imaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Labina. 

Na prvoj sjednici Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini održanoj  19. travnja 2017. godine Povjerenstvo je odobrilo 22 potpore u ukupnom iznosu od 112.190,57 kuna.

Druga sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini održana je 18. srpnja 2017. godine. Od ukupno 22 zaprimljena zahtjeva za potporom, Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo svih 22 zahtjeva u ukupnom iznosu od 109.403,09 kuna. Šest zahtjeva u iznosu od 41.998,63 kuna odobreno je poduzetnicima početnicima, jedan zahtjev u iznosu od 1.175,00 kuna odobren je za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, a preostalih 15 zahtjeva u iznosu od 66.229,46 kuna odobreno je za subvencioniranje nabave opreme i inventara. Korisnicima potpore izradit će se Odluka o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva te ugovori o sufinanciranju. Isplata odobrenih sredstava potpora i subvencija, sukladno Javnom pozivu vršit će se uz predočenje računa o namjenskom utrošku sredstava i dokazu (izlistu banke) o plaćenim računima.

Pregled odobrenih potpora dostupan je u tablici u prilogu.

 

 

poduzetništvo potpore financiranje subvencije