Vijesti za tag radni-odnos


Smanjuje se broj nezaposlenih

  • 14.5.2015. // Radio Labin

Broj nezaposlenih se smanjuje

  • 15.4.2015. // Radio Labin
Na Labinštini 1166 nezaposlnih

  • 13.3.2015. // Radio Labin

Porast broja nezaposlenih

  • 13.1.2015. // Radio LabinSređivanje rudarske arhive u Labinu

  • 24.10.2014. // Radio Labin