Sv.Marina: Omogućena izgradnja 140 turističkih objekata

Sv.Marina: Omogućena izgradnja 140 turističkih objekata

19.6.2015. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja (UPU) Svete Marine, u općini Raša, omogućena je izgradnja oko 140 novih objekata i razvoj turističkog potencijala, istaknuto je na javnom izlaganju ovog važnog prostornoplanskog dokumenta, održanog u vijećnici Općine Raša. Izlaganje izrađivača plana iz opatijske tvrtke Geoprojekt popratilo je 30-ak građana.

Općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein uvodno je napomenula da se radi o drugom urbanističkom planu koji se izrađuje u ovoj lokalnoj zajednici (prvi je za naselje Koromačno), a koji definira uvjete gradnje, s ciljem očuvanja vrijednosti atraktivnog primorskog krajobraza te namjenu površina za naselje u kojem trenutno živi 50-ak stanovnika te 300-tinjak povremenih.

Obuhvat plana cijelom površinom nalazi se unutar prostora ograničenja zaštićenog obalnog pojasa mora (ZOP), iznosi 27 hektara, pri čemu se nešto više od trećine odnosi na neizgrađeni dio građevinskog područja, a upravo ta površina predstavlja okosnicu daljnjeg razvoja naselja.

- Osim stanovanja, omogućava se realizacija javno-društvenih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih građevina u zonama mješovite namjene. U kućnoj radinosti trenutno je 210 ležajeva, a prognozira se da bi plan urodio s još oko 280 novih kreveta, što podrazumijeva i određene gospodarske efekte. Između ostalog, omogućena je i gradnja manjih obiteljskih hotela, naglasio je izrađivač Vladimir Tutek.

Tutek je kao važnu stavku prijedloga plana istaknuo planirano izmicanje županijske prometnice za oko 200 metara od plaže, što bi, kako je napomenuo, značajno unaprijedilo prostor naselja te omogućilo kvalitetnije uređenje prostora uz plaže za dodatne sadržaje, uključujući i rekreacijske. Predviđen je i oveći parking u središtu naselja, te rješenja za unapređenje prometne i druge infrastrukturne mreže; vodovodne, kanalizacijske, elektroenergetske.

 

Građani su u konstruktivnoj raspravi najviše interesa iskazali za planirano izmicanje trase glavne prometnice, problematiku pristupnih putova parcelama te lokaciju budućeg mjesnog parkinga. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Marina mogu se - isključivo pisanim putem - dati za vrijeme trajanja javne rasprave, odnosno do zaključno 30. lipnja 2015. godine, i to na adresu: Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša. (A. ŠĆULAC)

sveta marina turizam nekretnine turistički objekti urbanistički plan