Sveta Nedelja: Rebalansom proračuna skinuta sredstva za proširenje groblja i sanaciju općinske zgrade

Sveta Nedelja: Rebalansom proračuna skinuta sredstva za proširenje groblja i sanaciju općinske zgrade

30.6.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Općine Sveta Nedelja jučer su izglasali Izmjene i dopune Proračuna za tekuću godinu. U odnosu na prvobitni plan prihodi ostaju isti, 13,4 milijuna kuna, no s obzirom na obveze saniranja gubitaka iz prethodnih godina i povećanja pojedinih stavaka u rashodima izvršena je preraspodjela i uravnoteženje po stavkama rashoda. Vijećnici su komentirali što se u 100%-tnom iznosu smanjuju rashodi za kupnju zemljišta za proširenje groblja kao i rashodi za dodatna ulaganja koja se odnose na općinsku zgradu.

 

Vijeće je također jučer dobilo informaciju o jednokratnoj pozajmici koju je Općina podigla u visini gotovo milijun kuna. Pročelnik Elio Stepančić kazao je kako je to uobičajena praksa, a utrošena je za podmirenje dugovanja dobavljačima iz 2009. godine. Vijećnici su donijeli i Odluku o otpisu potraživanja i obveza Općine i to s osnove komunalne naknade za domaćinstva radi zastare u ukopnom iznosu 155 tisuća kuna te za poslovne prostore u ukupnom iznosu 76 tisuća kuna. Rečeno je kako se otpis dugovanja s osnove komunalne naknade neće ponoviti jer su pravovremeno poslane opomene novim dužnicima.

sveta nedeja rebalans kriza groblje