Sužbeni Izvještaj s 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Sužbeni Izvještaj s 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

30.11.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 29. studenoga 2018. godine, održalo je 14. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti.

Podnijeto je Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća. Verificiran je mandat vijećnici Esmi Dobrić, koja zamijenila pokojnog vijećnika Klaudija Blažinu. 

Održana je prezentacija Projekta Centar za posjetitelje „Arsia“ - II. faza. Projekt je predstavio arhitekt Saša Putinja iz Studija Putinja d.o.o. Pazin.

Jednoglasno su donesene Druge (II) izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. Za realizaciju Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 772.000,00 kuna.

Jednoglasno su donesene Druge (II) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. Za realizaciju Programa Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.049.000,00 kuna. 

Jednoglasno su donesene Druge (II) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu. Za realizaciju Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 719.500,00 kuna.

Jednoglasno su donesene Druge (II) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2018. godinu. Prihodi su zadržani u ukupnom iznosu od 16.344.997,93 kuna. Uz to, na raspolaganju su i sredstva prethodne godine u iznosu od 780.151,57 kuna. Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 17.125.149,50 kuna.

Razmatran je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Raša za 2019. godinu s Projekcijom za 2020. i 2021. godinu (1. čitanje), s time da je određen rok za podnošenje amandmana do 7. prosinca 2018. g., do 14 sati.

Jednoglasno je donesena Odluka o otpisu potraživanja.

Jednoglasno je donesena Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B). Vrijednost boda u odnosu na dosadašnju zapravo nije promijenjena, nego je, sukladno zakonskim odredbama, ona sada iskazana u godišnjem, a ne više mjesečnom iznosu.

Jednoglasno je donesena Odluka o  sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Raša.

općina raša sjednica proračun centar za posjetitelje arsia