Sutra posljednja redovna sjednica ovog saziva Gradskog vijeća Grada Labina

Sutra posljednja redovna sjednica ovog saziva Gradskog vijeća Grada Labina

3.4.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 4. travnja 2013. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2012. godini
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin - Prilog: PRAVILNIK
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu - Prilog: IZVJEŠĆE
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine - Prilog: IZVJEŠĆE
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Labina za 2012. godinu - Prilog: PLAN
 7. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike - Prilog: OBRAZLOŽENJE
 8. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u turističkim zonama naselja Rabac
 9. Donošenje Kulturne strategije Grada Labina 2014. – 2019. godine
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti da Grad Labin bude jedan od osnivača Udruge ATRIUM kao nositelja upravljanja budućom kulturnom rutom istog naziva i prethodnog mišljenja na prijedlog Statuta Udruge ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u sjećanju na urbani razvoj Europe
 11. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste na temelju pisanog ugovora
 12. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora
 13. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 17. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina
 18. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina.

sjednica gradsko vijeće odluke