Sufinanciranje solarnih panela za kućanstva u Istri - U Labinu rok za prijavu 23. srpnja

Sufinanciranje solarnih panela za kućanstva u Istri - U Labinu rok za  prijavu 23. srpnja

7.6.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Pet istarskih gradova - Buzet, Pazin, Labin, Novigrad i Pula, zadovoljilo je uvjete iz natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Time je ušlo u program sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Spomenuti gradovi upravo ovih dana imaju otvorene natječaje ili, poput Pule, najavljuju to uskoro učiniti, dok je Buzet natječaj zaključio.

Vlasnicima obiteljskih kuća i suvlasnicima višestambenih zgrada sufinancira se 50 posto troškova za nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije - pripremu tople vode i grijanje. Riječ je o solarnim toplinskim kolektorima, fotonaponskim sustavima s akumulatorima te vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, kao i sustavima s dizalicama topline te kotlom na drvnu sječku/pelete, odnosno pirotehničkim kotlom. Očekuje se da bi iz tog programa bespovratnasredstva moglo dobiti do 200 domaćinstava.

Sufinanciranje se odvija tako da Fond po pojedinom sustavu u višestambenoj zgradi i obiteljskoj kući može pokrivati do 40 posto troškova, ali ne više od 12 tisuća kuna po stanu. Gradovi pak ulažu proračunska sredstva u provedbu programa, i to u iznosu od najmanje deset posto troškova ulaganja što onda znači da vlasnici ulagači mogu bespovratnim sredstvima pokriti polovicu uloženog novca. Isplata sredstava ulagačima obavljat će se nakon završetka svih radova na pojedinoj investiciji.

Prema podacima Fonda, u Istri će se putem ovog programa za obnovljive izvore energije najviše uložiti u Pazinu, ukupno 2,5 milijuna kuna. Od toga će Fond sufinancirati 792 tisuće kuna, a ostatak Grad i sami korisnici - privatni ulagači. U Buzetu je cjelokupan projekt predviđen u visini 795 tisuća kuna, od čega Fond sufinancira 396 tisuća, dok će u Labinu od 900 tisuća kuna Fond osigurati 360 tisuća. Ukupna vrijednost projekta u Puli procijenjena je na 1,028 milijuna kuna, od čega Fond pokriva 345 tisuća, dok u

Novigradu sufinancira 396 tisuća od ukupno milijun kuna procijenjene vrijednosti projekta.

Na ovom natječaju Fonda koji je objavljen krajem prošle godine, od ukupno 50 pristiglih, prihvaćeno je 47 ponuda jedinica regionalne i lokalne samouprave u sklopu kojih je planirano sufinanciranje projekata za 2.099 kućanstava. Vrijednost investicija po tom natječaju iznosi 63,1 milijuna kuna, od kojih će Fond osigurati 40 posto, odnosno 23,8 milijuna kuna. (Vesna KAPELOTO)

 

LABIN - U  tijeku je gradski natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih uređaja za grijanje i pripremu potrošnje tople vode u kućanstvima. Rok za prijavu istječe 23. srpnja, nakon čega će Grad za financijsku potporu odabrati ukupno 30 kućanstva, obiteljskih kuća ili stambenih zgrada.

Potpora će iznositi 50 posto ukupnih opravdanih troškova ugradnje, odnosno troška kolektora i pripadajuće opreme.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost snosit će 40 posto troškova, ali najviše u iznosu do 12 tisuća kuna, a 10 posto troškova pokrit će Grad, ali najviše do tri tisuće kuna. Kućanstva kojima bude odobreno sufinanciranje moraju ugradnju obaviti do 15. studenoga ove godine, nakon čega mogu od Grada zatražiti povrat uloženih sredstava. U gradskom proračunu je u tu svrhu osigurano 90 tisuća kuna. R. S.

 

sufinanciranje solarni paneli ekologija sunce energija obnovljivi izbori energije