Stupio na snagu Pravilnik o gospodarenju otpadom

Stupio na snagu Pravilnik o gospodarenju otpadom

14.11.2008. // Energetika - net // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Stupio je na snagu Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina kojeg je 31. listopada 2008. godine donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Pravilnikom se određuju mjere i postupci za sprečavanje ili smanjenje na najmanju moguću mjeru štetnog utjecaja na sastavnice okoliša, te opasnosti po ljudsko zdravlje koje mogu nastati kao posljedica gospodarenja otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, priopćeno je iz MZOPUG-a.

Pravilnikom je propisano izrada plana gospodarenja otpadom od mineralnih sirovina kako bi se nastale količine otpada smanjile, obradile, ponovno upotrijebile i zbrinule na ekološki prihvatljiv način uzimajući u obzir načelo održivog razvoja. Na plan je potrebno prethodno ishoditi suglasnost nadležnog tijela a to je za složenije zahvate MZOPUG, a za ostale nadležni upravni odjel za zaštitu okoliša u županiji i Gradu Zagrebu.


Danas se u Hrvatskoj eksploatira: arhitektonsko-građevinski kamen, šljunak, pijesak, glina i vapnenac za potrebe građevinske industrije, cementara, tvornica za proizvodnju vapna i tvornica za proizvodnju opeke i keramike.

U Strategiji gospodarenja otpadom za razdoblje 2005.-2025., sredstva za provedbu programa gospodarenja industrijskim i rudarskim otpadom, bez troškova pogona i održavanja, procijenjena su na 1.125 mil. kuna.

 

Pravilnik gospodarenje otpadom Ministarstvo zaštite okoliša Kaštijun Cere otpad okoliš ekologija