Stižu smeđe kante – raspisana nabava!

Stižu smeđe kante – raspisana nabava!

4.4.2024. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin u elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je postupak za nabavu smeđih kanti, odnosno spremnika za biootpad. Tema je to o kojoj se nedavno pričalo i na Gradskom vijeću kada je Gradonačelnik najavio skoro raspisivanje nabave s obzirom na činjenicu da su sredstva osigurana i putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem čijeg je javnog poziva Grad Labin osigurao 40%-tno sufinanciranje ovog projekta odnosno 45.305,00 eura bespovratno.

Tema biootpada aktualna je svakodnevno s obzirom na činjenicu da kvaliteta otpada koji stiže na Kaštijun iz pretovarnih stanica nije dobra, a jedan od načina da dodatno utječemo na njegovu kvalitetu, odnosno manje količine stvorenog otpada u „zelenim kantama“ je upravo nabava spremnika za biootpad. Ova nabava spremnika za gotovo cijelo urbano središte Labina značajno će utjecati na količine i kvalitetu otpada koju šaljemo na Kaštijun, a i dodatno potvrditi činjenicu da Labin neće dostavljati veće količine od onih prvotno dogovorenih kvota što je i najvažnije jer se tada neće utjecati na cijene za korisnike, objasnio je na Gradskom vijeću gradonačelnik Valter Glavičić.

Javna nabava za smeđe kante otvorena je do 25. travnja i ukupna vrijednost iznosi 113.262,50 eura od čega je osigurano 40%-tno sufinanciranje projekta putem FZOEU-a. 

Točnije, radi se o nabavci 250 komada spremnika volumena 120 litara, 20 komada spremnika volumena 240 litara i 23 spremnika volumena 3 m3. Namjena navedenih spremnika je odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, a time bi se uspostavilo prikupljanje biorazgradivog otpada u naselju Presika, u školama, vrtićima, Domu za starije osobe te u urbanim područjima naselja Labin s višestambenim zgradama.


Što ide u spremnik za biootpad?

Kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, ostaci kruha i sl.).

Ostaci termički obrađene hrane (od kuhanja): meso, riba, kosti, koža.

Vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, usitnjeno granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.).

Male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski ostaci i sl.


Što ne ide u spremnik za biootpad?

Mliječni proizvodi, ulja i masti.

Pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad.

Obojeni i lakirani drveni otpad.

 Odjeća, cigarete i dr.

smeđe kante javna nabava grad labin biootpad