Službeno izvješće sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

10.10.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sinoć održanoj 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina razmatrano je stanje i problematike vodoopskrbe, odvodnje, vodozaštite, vodotoka i obuhvatnih kanala na području Grada Labina i Labinšćine.  Uz Dina Škopca, direktora labinskog Vodovoda i voditelja vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Raša-Boljučnica" Vitomira Skandula sjednici su prisustvovali direktor Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. Darko Bratulić, mr.sc. Josip Rubinić s Građevinskog fakulteta u Rijeci te Mirko Tomašić, umirovljeni ing. geologije te ujedno bivši zaposlenik Istarskih ugljenokopa Raša.

 

Iz izlaganja gostiju, a potom i iz rasprave potvrđeno je da je Labinšćina područje bogato vodama, ali zbog blizine mora i sistema melioracije, naročito na području Raške doline povećava se vjerojatnost zaslanjenja i onečišćenja i to ne samo kod izrazitih suša već i u razdobljima velikih količina oborina. Labinski vodovod ovoga je ljeta prvi u Istri proglasio redukciju vode prvog stupnja, i bila je to dobra procjena. Naime, Labinšćinu je pratilo izrazito sušno ljeto, koje je bilo nastavak zime sa izrazito malim količinama oborina, a najkritičniji su bili izvori Kokoti, Fonte Gaja, Kožljak i Plomin.

 

Iz tog razloga zatražena je a potom i dobivena koncesija za uključenje i korištenje izvora Bubić jame u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Doduše, koncesija je ishođena  do 31. prosinca 2012. godine i to za 30 l/s. U raspravi je izražena vjera da će labinski Vodovod nakon 16 godina bezuspješnog traženja koncesije na taj izdašni labinski izvor ipak produžiti koncesiju za Bubić jamu koja ima kapaciteta za zadovolji potrebe Hrvatske elektroprivrede i stanovništva Labinšćine.

 

Gradski vijećnici donijeli su Zaključak o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Labina za 2011. godinu. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje, te su iskazane primjedbe na evidentiranje rashoda za usluge promidžbe i informiranja te rashoda za održavanje komunalne infrastrukture.

 

Na vijećničkim klupama bila je i Odluka o utvrđivanju rezultata natječaja i proglašenju najpovoljnijih natjecatelja za kupnju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež, i to Trgovačko društvo VITA SUPERIOR d.o.o.  PULA, Pješćana Uvala 6. Ogranak 27 – za građevnu česticu broj 4 i ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 493.347,25 kuna te Trgovačko društvo DIK - PROJEKT d.o.o. ZAGREB, Pražnica 17 –:za građevnu česticu broj 7 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 482.736,36  kuna. Ujedno su vijećnici donijeli Odluku o kupnji 3572m2 zemljišta predviđenog za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe. Kupoprodajna cijena zemljišta od 36 EUR-a/m2 predstavlja tržišnu vrijednost zemljišta prema procjeni koju je izvršio stalni sudski vještaka građevinarstva Bruna Škopca.

gradsko vijeće labin sdp vodoopskrba