Službeno izvješće sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

26.3.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas je održana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu doneseni su Zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Statute OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, Centra „Liče Faraguna“ Labin te Umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

Sljedeća točka dnevnog reda uključivala je donošenje Zaključka o prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina te je nakon duže rasprave i obrazloženja prihvaćena.

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić, na ovoj je sjednici Vijeću izložio i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.

Doneseni su i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,  troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2018. godinu, Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina (Plodine), Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2018. godinu te Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Labina kojim se članstva razrješuje Toni Juričić, a imenuje  Gloria Selan.

sjednica sjednica gradskog vijeća izvješća nekretnine kupoprodaja