Službeno izvješće sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

30.1.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas je održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u vlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu donesena je Odluka o prestanku mirovanja mandata vijećnici Nevini Miškulin, te je vijećnica svečano prisegnula. Nakon usvajanja Zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina, donesene su i odluke o donošenju Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina te  Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o komunalnom doprinosu.

Zanimljivo je kako danas donesenom Odlukom o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu navedeni iznosi ostaju isti, tj. ne povećavaju se. Donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2019. godinu te Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova na mandat od četiri godine.

grad labin sjednica gradsko vijeće dnevni red nekretnine komunalna naknada komunalni doprinos