Službeno izvješće sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

11.10.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na danas održanoj 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, raspravljalo se o jedanaest točaka Dnevnog reda. Sjednica je započela Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku i pročelnicima Grada Labina te direktorima trgovačkih društava.

Nakon što su iscrpljena pitanja na „Aktualcu“, vijećnici su usvojili  Zapisnik s prošle sjednice Gradskog vijeća te donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine kao i Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2023. godinu.

Slijedilo je nekoliko donošenja Zaključaka i prihvaćanju izvješća o radu gradskih ustanova i to, Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2022./2023. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2022./2023. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2022. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2022. godinu te Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2022. godinu.

Vijećnici su donijeli i Odluku o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Labina za 2024. godinu, Odluku o pristupanju Grada Labina Europskoj udruzi za lokalnu demokraciju ALDA te Odluku o donaciji digitalnog mamografa sa tomosintezom.

gradsko vijeće vijeće grada labina izvještaj