Službeno izvješće sa 101. sjednice Poglavarstva Grada Labina

Službeno izvješće sa 101. sjednice Poglavarstva Grada Labina

25.2.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Labinsko Poglavarstvo prihvatilo je na svojoj redovitoj sjednici održanoj u srijedu, 25. veljače 2009. godine Izvješće o sigurnosnom stanju na području Grada Labina za 2008. godinu kojeg je na sjednici podnio načelnik Policijske postaje Labin Elvis Zahtila.

Stanje sigurnosti za navedeno razdoblje ocjenjeno je izuzetno dobrim jer je u tom razdoblju zabilježen pad kriminaliteta. Naime, u 2008. godini registrirano je na području Policijske postaje Labin 268 kaznenih djela, a u toj brojci Grad Labin sudjeluje sa 56 posto, odnosno 150 kaznenih djela. Godinu dana ranije evidentirano je 311 kaznenih djela od čega se na Grad Labin odnosilo 197 kaznenih djela ili 63,3 posto, što znači da je na našem području došlo do pada počinjenja kaznenih dijela za 23 posto. Prema podacima iz izvješća, policija je svoj rad više usmjeravala ka preventivnim aktivnostima nego rješavanju posljedica što je polučilo dobre rezultate. To se naročito odnosi na ljetne mjesece kada je izvršena izuzetno dobra preventivna priprema u kojoj su sudjelovale turističke tvrtke Rapca.

U istom razdoblju zadovoljavajući je i postotak otkrivanje počinitelja kaznenih djela je za područje Grada Labina i to u visini od 79 posto. Planskim pristupom u prošloj godini procesuirano je šest preprodavača opojnih droga.

Što se tiče prometa rezultati su također ohrabrujući. Smanjen je ukupni broj prometnih nesreća i broj smrtno stradalih. Na području Policijske postaje Labina bilo je 297 prometnih nesreća, a smrtno je stradala jedna osoba. Elvis Zahtila, načelnik Policijske postaje Labina rekao je da će i u buduće naglasak biti na preventivnom pristupu i na zadržavanju visoke otkrivenosti počinitelja kaznenih djela.

Gradonačelnik Tulio Demetlika  je u ime Poglavarstva izrazio zadovoljstvo stanjem sigurnosti u Labinu te je pohvalio izuzetno visok postotak otkrivanja počinitelja kaznenih djela, naglasivši da će Grad Labin i ubuduće kroz Vijeće za komunalnu prevenciju, te institucije, ustanove i udruge koje se bave problematikom prije svega mladih, još više poraditi na tome da se broj prekršaja smanji.

Poglavarstvo Grada Labina je na današnjoj sjednici donijelo Zaključak kojim se utvrđuje da je za potrebe izmjene Plana u dijelu zone St. Andrea na području naselja Rabac potrebno izraditi varijantu urbanističko-arhitektonska rješenja na temelju kojih će se odabrati rješenja kao podloga za izmjenu i dopunu Plana u tom dijelu.

Zona St. Andrea zauzima centralni dio područja između stambeno-turističkog naselja Rabac i izdvojenog područja turističko-ugostiteljske namjene Lanterna-Girandella. U sastav ove zone ulaze postojeći objekti Istra i Fortuna, te prostori uz hotel Polux i Castor, pa južno sve do obalne šetnice, uključujući i bivši restoran St. Andrea.

Zbog osjetljivosti tog prostora i kompleksnosti definiranja potrebnih namjena provesti će se urbanističko-arhitektonska radionica za koju je potrebno izraditi Program.

Troškove izrade Prijedloga Programa snositi će zainteresirani korisnici i to tvrtka Rabac d.d. i tvrtka IS Consult d.o.o. iz Labina, dok su u Proračunu Grada Labina za 2009. godinu osigurana sredstva za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Labina.

U postupku javne nabave male vrijednosti za najpovoljnijeg ponuditelja za radove na zamjeni ograde Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Poglavarstvo Grada Labina odabralo je tvrtku Metallum d.o.o. iz Most Pićna sa ponuđenom cijenom od 102.159,75 kuna uključujući PDV.

Mjesnim odborima na području Grada Labina, na današnjoj je sjednici Poglavarstvo Grada Labina rasporedilo iznos od 10 tisuća kuna za financiranje materijalnih rashoda. Ujedno je klubovima studenata Istre u Rijeci i Trstu raspoređeno po tri tisuće kuna.

Rukometnoj udruzi Mladi rudar iz Labina dodijeljena su sredstva u visini od deset tisuća kuna za sufinanciranje troškova rukometnog turnira u Labinu povodom Dana Labinske republike, te četiri tisuće kuna tek osnovanom MNK "Kapelica" iz Labina.

sjednica poglavarstvo MNK kapelica proračunska sredstva metallum d.o.o IS consult klub studenada rijeka klub studenata trst ru mladi rudar